“ரப்பரும் தமிழரும்” கவிதையைக் கேலிசித்திரம் கொண்டு கற்பித்தல்

Teaching “Rapparum Tamilarum” poem using Caricature

Authors

  • Dhiwahar Manivanan Faculty of Languages and Communication Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • R Selvaraj Government Arts College, Coimbatore, Tamil Nadu 641018, India

DOI:

https://doi.org/10.37134/jvt.vol4.1.1.2023

Keywords:

கேலிச்சித்திரம், தொழில்நுட்பம், தமிழ் கவிதை, கற்பித்தல்

Abstract

தமிழ் மொழி கற்பித்தலில், புதிய சிந்தனையுடன் கற்றல் மற்றும் கற்பித்தலை நடத்தும் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் மிகக் குறைவு. இப்போதெல்லாம் தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் தமிழ் மொழியைக் கற்பிப்பது மிகவும் எளிதானது. தமிழ் இலக்கியம் SPM பாடத்திட்டத்தில் ஒரு கார்ட்டூனைப் பயன்படுத்தி ஒரு கவிதையை எவ்வாறு கற்பிப்பது என்பதை இந்தக் கட்டுரை விளக்கியது. மேலும், கேலிச்சித்திரத்தை எவ்வாறு உருவாக்குவது, அதன் பயன்பாடு மற்றும் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள் ஆகியவற்றை இந்தக் கட்டுரை விளக்குகிறது.

In Tamil language teaching, there are very few Tamil writers who conduct their learning and teaching with new thinking. Nowadays it is very easy to teach Tamil language with the help of technology.  This article explained how to teach a poem in the Tamil Literature SPM curriculum using a cartoon. Also, this article will explain how to create a caricature, its application, and the tools used.

Keywords: Caricature, Technology, Tamil poem, Teaching

Downloads

Download data is not yet available.

References

Saminnu Jebamani, Isa., Kingston Ball, Th. (2018) Malaysia

History of Tamil Education. Chennai: Navaneetham Enterprises. Murasu, Nedu. (2016) Poetry Collection Tamil Literature. Malaysia: Arulmatiyam Publishing House.

Pacchipalan, N. (2016) S. B. M Tamil literature exam repository.

Malaysia: Tamil Literature Teachers Association.

Downloads

Published

2023-06-27

How to Cite

Manivanan, D., & Selvaraj , R. (2023). “ரப்பரும் தமிழரும்” கவிதையைக் கேலிசித்திரம் கொண்டு கற்பித்தல்: Teaching “Rapparum Tamilarum” poem using Caricature. Journal of Valartamil, 4(1), 1–7. https://doi.org/10.37134/jvt.vol4.1.1.2023