தமிழ் மொழி இலக்கியம் கற்பித்தலில் வலையொலியின் பயன்பாடு

An Innovation Teaching of Tamil Language Literature Through Youtube

Authors

  • S. Thines Nair Faculty of Languages and Communication, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • R Selvaraj Government Arts College, Coimbatore, India

DOI:

https://doi.org/10.37134/jvt.vol4.1.5.2023

Keywords:

தமிழ் மொழி இலக்கியம் கற்பிப்பதில் புதுமை, தொழில்நுட்பம், யூடியூப், திரைப் பதிவு, வீடியோ காட்சி, எளிதான மற்றும் ஈர்க்கும் கற்பித்தல்

Abstract

யூடியூப் இணையம் மூலம் தமிழ் மொழி இலக்கியத்தை கற்பிப்பதில் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவதில் ஒரு புதுமை. முதலில் தமிழ் மொழி இலக்கியங்களில் ஒன்று திருக்குறள். 3 இந்தப் புதுமைப் போதனையில் திருக்குறள் பயன்படுத்தப்பட்டது. பின்னர், "Obs (open broadcast software)" மற்றும் "screencast o matic" மென்பொருளை ஒருங்கிணைத்து ஸ்லைடுகள் மூலம் பதிவேற்றலாம். அதாவது, நாம் பேசும் காட்சிக்கு எங்கள் முகத்தை இணைத்து, எங்கள் "ஸ்லைடுகளை" பின்னால் வைக்கிறோம். எனவே, நாம் தான் கற்பிக்கிறோம் என்பதை அனைவரும் அறிந்து கொள்ளலாம். பின்னர் அவரது கற்பித்தலுக்கு தேவையான அனைத்து பதிவுகளையும் வீடியோ மூலம் செய்து youtube இணையத்தில் பதிவேற்றவும். ஏனெனில் வீடியோ வடிவில் கற்கும் முறை சமகால மாணவர்களிடையே வரவேற்கத்தக்க ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. எனவே, தமிழ் இலக்கியம் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களாலும், தமிழ் இலக்கியம் கற்கும் அல்லது கற்க விரும்பும் மாணவர்களாலும் இந்தப் புதுமையின் வழியை மிக எளிதாகக் கையாள முடியும்.

An innovation in the use of technology in the teaching of Tamil language literature through the youtube web. First of all, one of the Tamil language literatures is Thirukural. 3 Thirukkural was used in this innovation teaching. And then, "Obs (open broadcast software)" and "screencast o matic" software can be integrated and uploaded through the slides. That is, we attach our face came to the scene we are talking about and place our “slides” behind us. So, everyone can know that we are just teaching.  And then make all the records required for his teaching through video and upload them on the youtube web. This is because the method of learning in video format is considered to be a welcome one among contemporary students. So, the way of this innovation can be handled very easily by the teachers who teach Tamil literature and the students who are learning or wanting to learn Tamil literature.

Keywords: Innovation, Technology in the teaching of Tamil language literature, Youtube, Screen record, Video presentation, Easy and attracting teaching

Downloads

Download data is not yet available.

References

செல்லினம் செயலி, 2005. In addition to Tamil and English keyboards, that include voice typing, this version adds Solvan - an advanced Text-to-Speech utility that reads aloud Tamil and English text. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.murasu.sellinam&hl=ta&gl=US

Dr.Sajap Maswan. (1998). Kelebihan Penggunaan Internet dan Laman Web dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Institut Perguruan Tuanku Bainun. Pulau Pinang, Malaysia. http://thirutamil.blogspot.com/2011/11/4.html

Collins,B. (1996). The Internet As An Educational Innovation: Lesson From Experience With Computer Implementation. Educational Technology, 36 (6), pg. 21- 30 http://thirutamil.blogspot.com/2011/11/4.html

An analysis on keyboard writing skills in online learning Pal Thamburaj, K., Arumugum, L., Samuel, S.J. 2015 2nd International Symposium on Technology Management and Emerging Technologies, ISTMET 2015 – Proceeding 7359062, pp. 373-377

Attentive fine-tuning of Transformers for Translation of low-resourced languages @LoResMT 2021 Puranik, K., Hande, A., Priyadharshini, R., (...), Thamburaj, K.P., Chakravarthi, B.R. 2021 Proceedings of the 4th Workshop on Technologies for Machine Translation of Low-Resource Languages, LoResMT 2021pp. 134-143

Downloads

Published

2023-06-27

How to Cite

Nair, S. T., & Selvaraj , R. (2023). தமிழ் மொழி இலக்கியம் கற்பித்தலில் வலையொலியின் பயன்பாடு: An Innovation Teaching of Tamil Language Literature Through Youtube. Journal of Valartamil, 4(1), 43–57. https://doi.org/10.37134/jvt.vol4.1.5.2023