தமிழ்க்கற்றல் கற்பித்தலில் Google Meet

Google Meet for Tamil Teaching and Learning

Authors

  • Usha Deivii Selvadorai Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • R Selvaraj Government Arts College, Coimbatore, India

DOI:

https://doi.org/10.37134/jvt.vol4.1.6.2023

Keywords:

Google Meet, கூகுள் குணாதிசயங்கள், அரட்டை

Abstract

Google Meet என்பது ஒரு வீடியோ மற்றும் அரட்டை சேவையாகும். இது முதன்மையாக வணிகம் மற்றும் அலுவலக பயன்பாட்டிற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது சகாக்கள் வீடியோ மற்றும் உரை மூலம் அரட்டை அடிக்க உதவுகிறது. இந்த செயலவி ஒருவருக்கொருவர் அல்லது ஒரு குழுவில் உரை, குரல் அல்லது வீடியோ அரட்டைகளை இயக்கும் தகவல்தொடர்பு சேவைகளை உருவாக்குகின்றன. அரட்டை "ஒரு அறிவார்ந்த மற்றும் பாதுகாப்பான தகவல்தொடர்பு கருவி, குழுக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது. நேரடி செய்திகள் முதல் குழு அரட்டை அறைகள் வரை, அரட்டை குழு தொடர்பை எளிதாகவும் திறமையாகவும் ஆக்குகிறது” என்று கூகுள் கூறுகிறது. அதன் பின்னணியில் உள்ள யோசனை என்னவென்றால், ஒரு திட்டத்தில் பணிபுரியும் குழுக்கள் பணிகளைப் பற்றி விவாதிக்க முடியும், வேலையைப் பகிரலாம் மற்றும் பல.

Google Meet serves as a video conferencing solution primarily tailored for professional and corporate purposes, facilitating video and text-based discussions among colleagues. It offers a plethora of features and advantages particularly relevant during the pandemic. These applications collectively constitute communication tools that empower users to engage in individual or group exchanges through text, voice, or video interactions. Google characterizes "Chat" as a smart and secure communication instrument designed for collaborative teams. With capabilities ranging from direct messaging to team-oriented chat rooms, Chat streamlines and enhances team interaction. The fundamental concept revolves around enabling project teams to seamlessly deliberate on tasks, exchange project-related content, and foster efficient collaboration.

Keyword: Google Meet, Google characterizes, chat

Downloads

Download data is not yet available.

References

https://www.businessinsider.com/what-is-google-meet

https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Meet

https://www.softwareadvice.com/video-conferencing/google-meet-profile/

Hande, Adeep, et al. "Hope speech detection in under-resourced kannada language." arXiv preprint arXiv:2108.04616 (2021).

Thamburaj, Kingston Pal. "E-Teaching in Teacher education—a Conceptual framework of Sultan Idris education university." Sino-US English Teaching 18.5 (2021): 107-111.

Thamburaj, Kingston Pal, and Shariga Sivanathan. "Marapu vaḻi eḻututal tiṟaṉum taṟkāla eḻututal tiṟaṉum oru pārvai [A study on modern and traditional writing skill]." Muallim Journal of Social Sciences and Humanities (2020): 141-146.

Thamburaj, Kingston Pal, Logeswary Arumugum, and Samikkanu Jabamoney Samuel. "An analysis on keyboard writing skills in online learning." 2015 International symposium on technology management and emerging technologies (ISTMET). IEEE, 2015.

Downloads

Published

2023-06-27

How to Cite

Selvadorai, U. D., & Selvaraj, R. (2023). தமிழ்க்கற்றல் கற்பித்தலில் Google Meet: Google Meet for Tamil Teaching and Learning. Journal of Valartamil, 4(1), 58–71. https://doi.org/10.37134/jvt.vol4.1.6.2023