Contact Us

Chief Editor
Associate Professor Dr. Raja Nor Safinas binti Raja Harun
Pejabat Karang Mengarang (UPSI Press)
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
E-mail: ce.ejoss@upsi.edu.my/nor.safinas@fbk.upsi.edu.my/me.ejournal@upsi.edu.my

Managing Editor
Mr. Mohd Shahrizal bin Mohamad Ridzuan
E-mail: cikgushah@upsi.edu.my