Chief Editor
Dr. Juppri Bacotang 

Universiti Pendidikan Sultan Idris, MALAYSIA.

  

Managing Editor
Dr. Mazlina Che Mustafa

Universiti Pendidikan Sultan Idris, MALAYSIA.

 

Editors
Associate Professor Dr. Mastura Badzis ; Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, MALAYSIA.

Dr. Connie Shin @ Connie Cassy Ompok ; Universiti Malaysia Sabah, MALAYSIA.

Dr. Fadzilah Amzah ; Universiti Sains Malaysia, MALAYSIA.

Dr. Norwaliza Abdul Wahab ; Universiti Pendidikan Sultan Idris, MALAYSIA.

Dr. Nor Mashitah Mohd Radzi ; Universiti Pendidikan Sultan Idris, MALAYSIA.

Dr. Rosliah Kiting ; Universiti Pendidikan Sultan Idris, MALAYSIA.

Dr. Fu Sai Hoe ; Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan, Sabah, MALAYSIA.

Siti Farhana Md Yasin ; SEGI University, MALAYSIA.

Saturia Amiruddin ; Universiti Selangor, MALAYSIA.


Editorial Assistant

Nur Asyikin Ismail ; Universiti Pendidikan Sultan Idris, MALAYSIA.

Nur Syafiqah Zainodin ; Universiti Pendidikan Sultan Idris, MALAYSIA.