Tahap pengetahuan pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP) UPSI terhadap program-program untuk Murid Berkeperluan Pendidikan Khas (MBPK)

Authors

 • Nurul Fatihah Ahmad Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
 • Hishamuddin Ahmad Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
 • Ummul Habibah Ahmad Tarmizi Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
 • Elly Mazlin Sutrisno Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
 • Nur Nadjihah Abd Razak Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
 • Nur Amira Syafiqah Mohamad Zamri Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
 • Nurizati Edana Abdullah Sani Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
 • Nadia Fitrie Matali Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
 • Norbialin Peturus Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
 • Mohd Nazrie Abdul Taib Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
 • Aniq Arif Ngah Fakulti Sains dan Matematik, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/bitara.vol17.1.9.2024

Keywords:

Program Pendidikan Inklusif (PPI), Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI), Murid Berkeperluan Pendidikan Khas (MBPK), Pengetahuan, Bakal Guru

Abstract

Setiap manusia dilahirkan dengan pelbagai kelebihan dan keunikan yang tersendiri termasuk manusia yang mengalami kelainan upaya daripada manusia normal yang lain. Kelainan upaya perlu dikesan dengan lebih awal supaya intervensi awal mahupun keperluan pendidikan terutamanya dapat disediakan dengan lebih terperinci dan lengkap. Keperluan pendidikan termasuk penyediaan fasiliti yang sesuai untuk Murid Berkeperluan Pendidikan Khas yang berbeza kemampuan disamping mempersiapkan bakal guru yang berilmu pengetahuan luas mengenai Murid Berkeperluan Pendidikan Khas. Justeru itu, kajian ini dijalankan untuk melihat tahap pengetahuan pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP) Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) mengenai Murid Berkeperluan Pendidikan Khas (MBPK). Dalam kajian ini, pengkaji ingin mengkaji dua objektif utama iaitu mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar Ijazah Sarjana Muda UPSI terhadap Murid Berkeperluan Pendidikan Khas dan mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar Ijazah Sarjana Muda UPSI terhadap program-program yang diwujudkan untuk memenuhi keperluan pendidikan murid ini. Kajian dijalankan menggunakan kaedah kuantitatif yang menyasarkan 30 orang pelajar Ijazah Sarjana Muda UPSI melalui medium google form. Hasil daripada kajian menunjukkan bahawa tahap pengetahuan pelajar Ijazah Sarjana Muda UPSI terhadap kedua-dua objektif berapa pada tahap sederhana dan tinggi terutama sekali berkaitan kewujudan program-program untuk Murid Berkeperluan Pendidikan Khas seperti Program Pendidikan Inklusif (PPI) dan Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI). Namun, usaha mempertingkatkan pengetahuan dan kesedaran bakal guru terhadap pendidikan kepada murid yang berkeperluan khas perlu dijalankan secara berterusan demi memastikan murid yang berkeperluan pendidikan khas mendapat pendidikan yang sama rata dengan murid lain.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ab Aziz, A., & Mohammad, S. (2023). Tahap Pengetahuan Guru Prasekolah Mengenai Autisme. Jurnal Dunia Pendidikan, 5(2), 236-250.

Abdullah, N. H. L., Jamil, S. F. M., & Mukthar, M. I. (2021). Persepsi Bakal Guru Pendidikan Khas Terhadap Pendidikan Khas di Malaysia.

Ali, N., & Nasri, N. M. (2021). Halangan yang Dihadapi oleh Guru Aliran Perdana dalam Melaksanakan Program Pendidikan Inklusif. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(3), 74-82.

Amin, N. M., & Yasin, M. H. M. (2016). Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif Murid Berkeperluan Khas dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2015. In Seminar Antarabangsa Pendidikan Khas Rantau Asia Tenggara Siri Ke (Vol. 6).

Asalal, N., Sidek, S., & Abd Wahab, H. (2023). Keperluan Golongan Profesional Terlatih Mengendalikan Golongan Orang Kurang Upaya di Malaysia. Asian People Journal (APJ), 6(1), 143-155.

Chian, L. K., & Mohamed, S. (2021). Tahap Pengetahuan Guru dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Kelas Prasekolah. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(2), 253-260.

Fadilla Layang & Zamri Mahamod. (2019). Tahap Pengetahuan, Kesediaan dan Sikap Guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah dalam Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran Peta Pemikiran i-Think. Jurnal Pendidikan Malaysia, 44(1), 37-44.

Feng, L. H., & Tahar, M. M. (2023). Kecerdasan Emosi Guru Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) Masalah Pembelajaran di Melaka. Jurnal Dunia Pendidikan, 5(1), 75-87.

Haris, H., & Khairuddin, K. F. (2021). Pelaksanaan Pedagogi Inklusif bagi Murid Berkeperluan Khas Masalah Pembelajaran. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(2), 197-210.

Jamaludin, N., & Shaffeei, K. (2023). Meneroka Cabaran Interaksi Sosial Guru Perdana dalam Pengajaran ke atas Murid Inklusif di Aliran Perdana. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 16, 45-54.

Mathiyalagan, N. R., & Toran, H. (2023). Tahap Pengetahuan Guru Pendidikan Khas dalam Pengurusan Sosioemosi Murid Autisme. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 8(4), e002151-e002151.

Muhammad Farhan, M. F., Md Hamil, S., Azmi, N. N., Roslid, N. U., Zainal, N. N., Kamaruddin, N. B., Hamizi, N. I., Ismawi, N. Z., & Husin, M. R. (2020). Masalah Pembelajaran untuk Pelajar Pendidikan Khas: Dana dan Prasarana. International Journal of Humanities, Management and Social Science, 3(1), 1–10.

Mokhtar, A. B., & Ali, M. M. (2021). Faktor Kejayaan Pengajaran dan Pembelajaran Semasa Pandemik Covid-19: Tinjauan kepada Guru Pendidikan Khas di Selangor [Teaching and learning success factors during Covid-19 pandemic: An overview of special education teachers in Selangor]. International Journal of Advanced Research in Islamic Studies and Education, 1(4), 140-151.

Norfishah Mat Rabi, Nor Hasnida Che Md Ghazali, Nor Aizal Akmal Rohaizad & Mohd Yusof Zulkefli. (2018). Readiness of Pre-service Teacher to Teach Student with Special Needs Through Inclusive Education Course. International Journal of Academic Research in Progressive Education & Development, 7(4), 200-210.

Othman, R. B. (2019). Sejarah. MOE. https://www.moe.gov.my/pendidikan/khas/program-pendidikan-khas-integrasi/sejarah

Saad, S. (2005). Komitmen dan Peranan Guru Dalam Pelaksanaan Pendekatan Pendidikan Inklusif di Malaysia. In Seminar Kanak-Kanak Bermasalah Emosi, Kementerian Pelajaran Malaysia, Putrajaya.

Selvam, D., & binti Anal, A. (2022). Special Education Teachers’ Skills and Knowledge in Handling Students with Hearing Problems in Special Education Integration Program: Pengetahuan dan Kemahiran Guru Pendidikan Khas dalam Melaksanakan Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) Masalah Pendengaran. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 15(1), 19-28.

Siti Fatimah Salleh, & Mustafa Che Omar. (2018) Masalah Pengajaran Guru Dalam Program Pendidikan Inklusif di Sekolah.

Tajuddin, N. M., & Shaffeei, K. (2023). Kesediaan Guru Pendidikan Khas dalam Pelaksanaan Program Transisi Kerjaya. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 16, 1-14.

Tan, W. Q., & Khairuddin, K. F. (2023). Penerimaan Guru Tadika Terhadap Kanak-Kanak Berkeperluan Khas di Kota Bharu, Kelantan. Jurnal Dunia Pendidikan, 5(1), 710-724.

Downloads

Published

2024-04-18

How to Cite

Ahmad, N. F., Ahmad, H., Ahmad Tarmizi, U. H., Sutrisno, E. M., Abd Razak, N. N., Mohamad Zamri, N. A. S., Abdullah Sani, N. E., Matali, N. F., Peturus, N., Abdul Taib, M. N., & Ngah, A. A. (2024). Tahap pengetahuan pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP) UPSI terhadap program-program untuk Murid Berkeperluan Pendidikan Khas (MBPK). Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 17(1), 94–105. https://doi.org/10.37134/bitara.vol17.1.9.2024

Issue

Section

Articles