Contact Us

Associate Professor Dr. Nazirah Lee
Chief Editor
Munsyi Jurnal Pengajian Sejarah
Fakulti Sains Kemanusian
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA

email: nazirah@fsk.upsi.edu.my