Tanaman kelapa di Jajahan Tumpat 1970-1980-an

Authors

  • Wan Nur Fatin Hanani Mohd Fauzai Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/munsyi.vol1.1.6.2023

Keywords:

Kelapa, Kemelesetan, Pertanian, Tanaman, Tumpat

Abstract

Kajian ini membincangkan tentang sejarah perkembangan tanaman kelapa di Jajahan Tumpat, Kelantan 1970-1980-an. Ia menggambarkan tentang latar belakang tanaman kelapa di Jajahan Tumpat sepanjang tempoh berkenaan di mana tanaman kelapa sedang mengalami krisis ekoran kejatuhan harga kelapa di pasaran. Artikel ini turut merungkai perkembangan sepanjang tempoh berkenaan dengan berpandukan kepada maklumat yang diperolehi daripada sumber primer dan sumber sekunder. Antara dokumen primer yang dirujuk adalah dokumen dan laporan rasmi kerajaan mengenai pertanian di Kelantan sepanjang tempoh kajian. Selain daripada perkembangan yang terjadi dalam penanaman kelapa sepanjang 1970-1980an, kajian ini turut memfokuskan kepada usaha membangunkan semula tanaman kelapa di Jajahan Tumpat yang melibatkan agensi kerajaan yang bertanggungjawab kepada pertanian. Kajian mendapati bahawa, pengusaha kelapa di Jajahan Tumpat melalui tempoh yang penuh cabaran pada tahun 1970-1980-an kerana kemelesetan harga kelapa sepanjang tempoh tersebut. Sebagai usaha untuk mengatasi masalah berkenaan, pihak kerajaan melaksanakan Rancangan Pembangunan Pekebun-Pekebun Kecil Kelapa bagi membaik pulih tanah kebun kelapa. Rancangan ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu pemulihan dan tanaman semula. Bantuan ini dan galakan pihak kerajaan melalui subsidi menggalakkan pekebun kecil menyertai rancangan ini. Secara umumnya, pelbagai usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan dan agensi tertentu dalam membangunkan semula tanaman kelapa di Jajahan Tumpat. Melalui usaha tersebut dapat membantu meningkatkan hasil pengeluaran kelapa dan menambahkan pendapatan pekebun kecil.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Wan Nur Fatin Hanani Mohd Fauzai, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia

Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tasek Mutiara, 14120 Simpang Ampat, Pulau Pinang, Malaysia

References

A. 16/12: II. Kelapa: Rancangan Kemajuan Pekebun-Pekebun Kecil Kelapa Pinjaman Bank Dunia. Rancangan Pembangunan Pekebun-Pekebun Kecil Kelapa, Kawasan Pantai Timur, 1981. Rancangan Pembangunan Pekebun-Pekebun Kecil Kelapa, Kawasan Pantai Timur, Kota Bharu, Kelantan.

Aktiviti-Aktiviti Jabatan Pertanian. 1978. Jabatan Pertanian Negeri Kelantan.

D.O.B. 252. Rancangan Menanam Semula Kelapa. Catatan Untuk Persidangan Akhbar Dato’ Pengerusi FAMA yang diadakan Pada 24 Februari 1973. 1973. Jabatan FAMA Negeri Kelantan.

D.O.B. 252. Rancangan Menanam Semula Kelapa. Rancangan Pemulihan Dan Menanam Semula Kelapa Kementerian Pertanian Dan Perikanan Bahagian Pantai Timur. 1967. Pejabat Pemulihan/Tanam Semula Kelapa.

FAMA TM 123. Perancangan Pembangunan Kawasan. Garis-Garis Panduan Untuk Perancangan Pembangunan Kawasan. 1984. Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia.

Felcra (22-19) 182/6/7 JD II. Mesyuarat Jawatankuasa Pertanian Dan Perikanan Negeri Kelantan. Cadangan Tanaman Kelapa Koko Di Kawasan Kelapa Di Pulau-Pulau Tumpat Dan Sungai Pinang. Unit Perancang Ekonomi Negeri Kelantan. Jun 1986.

K. 11/24. Rancangan Pembangunan Pekebun-Pekebun Kecil Kelapa, Semenanjung Malaysia. 1980. Laporan Cawangan Rancangan Pemulehan Kelapa 1980. Jabatan Pertanian.

Kemajuan Perusahaan Kelapa.1980. Kuala Lumpur: Percetakan Nan Yang Muda Snd. Bhd.

KK 330.9595121 KEL. State Economy Planning Unit, Preliminary Draf Tumpat District Study February 1980. Kota Bharu.

KN 1008/JLD 3. FAMA: Keratan Akhbar. Berjuta Ringgit Dibelanjakan Bantu Pekebun-Pekebun Kecil Kelapa. Utusan Malaysia. 2 Oktober 1986.

KN 1008/JLD 3. FAMA: Keratan Akhbar. FAMA Kelantan Luluskan 106 Lesen Beli Kelapa. Berita Harian. 10 Februari 1986.

KN 1008/JLD 3. FAMA: Keratan Akhbar. Pekebun Kelapa Di Kelantan, Terengganu Resah. Berita Harian. 28 Jun 1986.

KN 1008/JLD 3. FAMA: Keretan Akhbar. Peraih Kelapa Tanpa Lesen Akan Didenda. Berita Harian. 6 Mac 1987.

Laporan Suku Tahun Keempat 1970 (Oktober-Disember). Jabatan Pertanian Kelantan.

Laporan Tahunan FAMA Negeri Kelantan 1988. Lembaga pemasaran Pertanian Persekutuan.

Mahadi Ibrahim. 1966. Musuh Dan Penyakit Kelapa. Dlm. Berita Pertanian Kelantan (40).

Membaja Dan Membaiki Pokok Kelapa Tua. Dlm. Berita Pertanian Kelantan. 1980. Jabatan Pertanian Negeri Kelantan.

Mohammed Halib, Shaaban Shahar. 1981. Perkembangan Perusahaan Tanaman Kelapa Di Semenanjung Malaysia: Satu Tinjauan. Dlm. Teknologi Pertanian 2(2). Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian (MARDI).

Osman Yahya. Tugas-Tugas Baru Jabatan Pertanian: Banyak Rancangan Yang Menggalakkan. 1961. Berita Harian. 12 November: 4.

Pekebun-Pekebun Dapat Bantuan Tanam Semula. 1967. Berita Harian. 19 Julai: 6.

Perangkaan Asas Pertanian Negeri Kelantan 1976. 1977. Jabatan Pertanian Negeri Kelantan Darul Naim.

Perangkaan Asas Pertanian Negeri Kelantan 1982. 1983. Jabatan Pertanian Negeri Kelantan Darul Naim.

Perangkaan Asas Pertanian Negeri Kelantan 1986. 1987. Jabatan Pertanian Negeri Kelantan Darul Naim.

Perangkaan Tanah-Tanah Terbiar Dusun Dan Kelapa Negeri Kelantan. 1986. Jabatan Pertanian Negeri Kelantan.

PH (T) 029. Projek Bank Dunia. Laporan Akhir Tahun 1983 Rancangan Pembangunan Pekebun-Pekebun Kecil Kelapa Komponen Ternakan Lembu Daging, Bahagian Timur, Kelantan. Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri Kelantan.

PH (T) 029. Projek Bank Dunia. Minit Mesyuarat Projek Rancangan Pembangunan Pekebun-Pekebun Kecil Kelapa Komponen Ternakan Bank Dunia. 1983. Ibu Pejabat Perkhidmatan Haiwan Negeri Kelantan. Januari 30.

PH (T) 029. Projek Bank Dunia. Surat Perjanjian Rancangan Pemeliharaan Lembu Daging Untuk Pekebun-Pekebun Kecil Kelapa (Projek Bank Dunia). 1983. Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri Kelantan.

PKBS. K. N. 324 JLD: II. Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Negeri Kelantan. Rancangan Memulih Dan Menanam Semula Kelapa Bahagian Timur. 1975. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri.

PRK. KN. 2540 JLD: I: Rancangan Tanah Terbiar 1981. Rancangan Tanah-Tanah Terbiar Syarat Rujukan.

Profil Daerah Tumpat. 1986. Jabatan Penggawa Daerah Tumpat.

Profil Kelapa. 2009. Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia.

Projek $269 Juta Diantara Projek-Projek Rancangan Malaysia Ketiga Di Kelantan. Dlm. Majalah Kelantan. 1976. VIII (3).

Rancangan Struktur Majlis Daerah Tumpat Pihak Berkuasa Perancang Tempatan Tumpat. Majlis Daerah Tumpat.

Rancangan Subsidi, Jabatan Pertanian Negeri Kelantan Dalam Rancangan Malaysia Keempat (1981-1985). Jabatan Pertanian Negeri Kelantan.

Renchana Pemulihan Kelapa Kurang Sambutan. 1966. Berita Harian 4 Mei: 3.

Taklimat Rancangan Pembangunan Pertanian Jajahan Bachok. Disember 1983. Jabatan Pertanian Negeri Kelantan. 24 Disember

Downloads

Published

2023-06-30

How to Cite

Mohd Fauzai, W. N. F. H. (2023). Tanaman kelapa di Jajahan Tumpat 1970-1980-an . Munsyi Jurnal Pengajian Sejarah, 1(1), 72–97. https://doi.org/10.37134/munsyi.vol1.1.6.2023

Issue

Section

Articles