Pemikiran Dalam Novel-Drama Bila Tuhan Berbicara Karya Faisal Tehrani

Faisal Tehrani’s Thoughts in Novel-Drama Bila Tuhan Berbicara

Authors

  • Rosmah Derak Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/pendeta.vol11.2.4.2020

Keywords:

novel-drama, pementasan drama, pemikiran, Bila Tuhan Berbicara, drama Islam

Abstract

Novel-drama Bila Tuhan Berbicara (BTB) karya Faisal Tehrani telah diterbitkan oleh Al-Ameen Serve Holdings pada tahun 2007. Novel ini sangat unik kerana menggabungkan dua genre iaitu novel dan drama yang dikenali sebagai novel-drama. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis aspek pemikiran yang terdapat dalam novel-drama ini. Kaedah analisis kandungan dan kajian kepustakaan digunakan untuk mencapai objektif kajian. Justeru, pembacaan rapi atau pembacaan secara mendalam digunakan untuk mengesan pemikiran dan seterusnya menganalisis pemikiran yang terdapat di dalam novel-drama BTB. Hasil kajian mendapati, Faisal Tehrani telah menonjolkan pemikiran yang berkaitan dengan pementasan drama atau teater Islam, pemikiran keagamaan, pemikiran tentang kepentingan ilmu pengetahuan, pemikiran tentang ilmu perubatan serta pemikiran yang berkaitan dengan politik. Berdasarkan kepada pemikiran ini menunjukkan bahawa novel-drama ini membawa wacana penting terutama yang berkaitan dengan penghasilan teater dan drama Islam. Pementasan drama dan teater Islam wajar meletakkan ajaran Islam sebagai paksi utama untuk memberi pengajaran kepada penonton. Oleh itu, novel-drama ini wajar dibaca oleh penggiat drama dan teater Islam sebagai panduan untuk menghasilkan drama dan teater berunsur Islam. Hal ini kerana pementasan Islam boleh digunakan sebagai medium dakwah dan tarbiah kepada penonton selain memberi hiburan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arba’ie Sujud, Liliy Salwani Razali & Nik Rafidah Nik Muhammad Affendi. (2011). Fenomena sosial dalam cerita rakyat kanak-Kanak. PENDETA Journal of Malay Language, Education and Literature, 2, 138-151.

A. Rahim Abdullah. (1995). Pemikiran sasterawan nusantara: Suatu kajian perbandingan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Faisal Tehrani. (2007). Bila Tuhan Berbicara. Kuala Lumpur: Al-Ameen Serve Holdings Sdn Bhd.

Fauzi Hasan, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Madiawati Mamat @ Mustaffa. (2019). Pemikiran Faisal Tehrani berdasarkan novel-novel pilihan. Jurnal Melayu Sedunia, 2, (1), 193-233.

Maimunah Hj. Omar. (1992). Panduan menganalisa aspek-aspek di dalam cereka: Penganalisisan novel Saudagar Besar Dari Kuala Lumpur karya Keris Mas. Shah Alam: Institut Teknologi MARA.

Marzalina Mansor, Nor Hafidah Ibrahim & Hasmawati Hassan. (2016, Oktober). Pemikiran dalam novel Sebalik Yamashita dan Percivel. Dibentangkan di International Seminar on Generating Knowledge Through Research, UUM-UMSIDA di Universiti Utara Malaysia.

Masrizayu Mustafa. (2006). Pemikiran dalam novel-novel Khadijah Hashim. Tesis Sarjana, Universiti Putra Malaysia.

Noordin Hassan. (1983). Teater fitrah. Dewan Sastera, September, 3-6.

Noraini Ibrahim & Ani Omar. (2017). Analisis pengarang dalam novel Leftenan Adnan Wira Bangsa karya Abdul Latip Bin Talib. Sains Humanika, 9 (3), 17-35.

Siti Khariah Mohd Zubir & Norol Nizam Sarkawi (2011). Pemikiran pengarang dalam novel Jeriji Kasih karya Ramlah Abdul Rashid. Jurnal MANU, 17, 147-169.

Siti Khariah Mohd Zubir & Mohd Izwan Mohd Ali. (2012). Pemikiran pengarang dalam novel Kabus di Perbukitan karya Mohamad Kholid bin Hamzah. Singapore International Journal of Language and Literature (SIJLL), 2, 118-136.

Siti Khariah Mohd Zubir & Nur Aisyah Abdullah. (2014). Pemikiran Khadijah Hashim dalam novel Badai Semalam dan Laila Azwa Gadisku untuk membangunkan sahsiah belia. PENDETA Journal of Malay Language, Education and Literature, 5, 145-174.

Zabidin Hj. Ismail. (2010). Pemikiran Politik Dalam Novel Ahmad Boestamam. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Zaitul Azma Zainon Hamzah & Ahmad Fuad Mat Hassan. (2011). Bahasa dan pemikiran dalam Peribahasa Melayu. Gema onlineTM Journal of Language Studies, 11 (3), 31-51.

Downloads

Published

2020-11-09

How to Cite

Derak, R. (2020). Pemikiran Dalam Novel-Drama Bila Tuhan Berbicara Karya Faisal Tehrani: Faisal Tehrani’s Thoughts in Novel-Drama Bila Tuhan Berbicara. PENDETA, 11(2), 44–54. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol11.2.4.2020