Akal Budi dalam Naratif Lisan penduduk Kota Bharu, Kelantan: Satu penelitan kemasyarakatan

Common Sense in Oral Narrative Collected at Kota Baharu, Kelantan: An observation on sosial approach

  • Tuan Siti Nurul Suhadah Tuan Adnan Jabatan Pengajian Warisan, Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan Universiti Malaysia Kelantan, Kampus Bachok, Beg berkunci No 1, Bachok, Kelantan
  • Mohd Firdaus Che Yaacob Jabatan Pengajian Warisan, Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan Universiti Malaysia Kelantan, Kampus Bachok, Beg berkunci No 1, Bachok, Kelantan
Keywords: Akal Budi, Naratif Lisan, Masyarakat Melayu, Pendidikan, Pendekatan Kemasyarakatan

Abstract

Naratif lisan digambarkan sebagai pendidikan awal pada peringkat kanak-kanak yang memberi pengajaran mengenai adat resam, kebudayaan dan pantang-larang masyarakat Melayu serta memiliki akal budi sebagai gambaran pemikiran yang waras diperlihatkan melalui tingkah laku oleh seseorang individu. Oleh hal yang demikian, kajian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengenal pasti dan menganalisis akal budi yang terkandung dalam naratif lisan di Kota Bharu, Kelantan. Kajian ini mengariskan satu pendekatan dalam teori pengkaedahan Melayu, iaitu pendekatan kemasyarakatan sebagai deduktif kajian. Selain itu, kajian ini menggunakan kaedah kualitatif yang melibatkan kepustakaan dan lapangan bagi mendapatkan maklumat yang sahih. Pengkaji menjalankan proses temu bual dengan responden bagi mendapatkan cerita rakyat di jajahan Kota Bharu, Kelantan. Hasil dapatan kajian ini membuktikan bahawa terkandung elemen akal budi dalam naratif lisan, iaitu rasional, berani kerana benar, daya usaha dan ikhlas yang menjadi lambang keperibadian masyarakat setempat yang masih wujud dan dipraktikkan sehingga pada hari ini.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adli Yaacob & Khuzaihan Zakaria. (2008). Kamus Dewan Bahasa. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hashim Awang. 2002. Teori Pengkaedahan Melayu dan Prinsip Penerapannya. Seminar Bengkel Kajian Teori Sastera Melayu. Riviera Bay Resort, 20-23 Jun.

Hawa Mahfuzah Rusidin & Zulkifley Hamid. (2015). Akal budi Melayu dalam mantera: Analisis semantik kognitif. Jurnal Melayu. 14(20), 260-273.

Junaini Kasdan. (2020). Penciptaan istilah dan akal budi Melayu. International Journal of The Malay World and Civilisation. 8(1), 3-16.

Kamus Dewan. (2007). Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.

Mohd Fahmi, Salmah Jan Noor Muhammad & Mohd Sharifudin Yusop. (2015). Cerita rakyat Melayu: Suatu analisis pancaran jati diri masyarakat Melayu sebagai cerminan kebudayaan Melayu. Internasional Journal of Education and Training, 3(1), 479.

Mohd Firdaus Che Yaacob & Normaliza Abd. Rahim. (2014). Cerita rakyat membentuk moral positif kanak-kanak melalui nilai murni. Journal Of Business and Social Development, 2(2), 74-85.

Mohd Firdaus Che Yaacob, Nasirin Abdillah, Muhammad Izani Ab. Ghani, Shahariah Norain Shaharuddin & Siti Nur Anis Muhammad Apandi. (2017). Cerminan moral positif dalam cerita-cerita rakyatMelayu. Internasional Jounal of Language Education and Applied Linguistisc, 35-44.

Mohd Firdaus Che Yaacob. (2015). Nilai-Nilai Murni Dalam Seuntai Himpunan 366 Cerita Rakyat. Tesis Ijazah Sarjana Master Sastera. Universiti Putra Malaysia, Serdang.

Mohd Firdaus Che Yaacob. (2018). Nilai-Nilai Murni Dalam Naratif Lisan Di Lembangan Sungai Pengkalan Datu, Kelantan: Satu Penelitian Pengkaedahan Melayu. Tesis Ijazah Doktor Falsafah. Universiti Malaysia Kelantan, Kelantan.

Noresah Bharom. (2010). Kamus Dewan Bahasa. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Noormaliza Abd Rahim, Nik Rafidah Nik Muhammad Affendi & Awang Azman Awang Pawi. (2017). Desimination of Value through the E-Folklore. TOJET: The Turkish Online Journal of Education Technology. January, 16(1), 32-36.

Roslina Abu Bakar & Arba’ie Sujud. (2013). World-view dan sistem politik masyarakat Melayu: Penelitian terhadap cerita rakyat Melayu. Jurnal Bahasa, Pendidikan dan Sastera Melayu, 4(1), 143-161.

Rosmawati Harahap & Alkausar Saragih. (2018). Unsur karakter cerita rakyat Si Mardan. Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra. 3(1), 312-317.

Rozita Ibrahim, Muhammad Rahimi Hasan & Bahiyah Abdul Hamid. (2018). Takrif kepimpinan, ciri-ciri pemimpin dan motivasi untuk memimpin menurut sudut pandang pemimpin wanita akar umbi. Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara, 28-42.

Shaiful Bhari Md Radzi. (2016). Si Tanggang moden dan perubahan makna dalam cerita bermotifkan anak derhaka. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Comunication. 31(2).

Shamsudin Othman, Azhar Md Sabil & Ghazali Lateh. (2015). Pemikiran akal budi dan sosiobudaya Melayu dalam pendidikan Kesusasteraan Melayu. International Journal of Education and Training, 1(2), 1-10.

Siregar & Hendriadi. (2019). Analisis Sosiologi Sastra terhadap Cerita Rakyat Datuk Megang Masyarakat Melayu Talawi Kabupaten Batubara. Tesis Ijazah Sarjana Sastra. Universiti Sumatera Utara, Medan.

Siti Zuhaidah Zikeria. (2015). Gaya Penyampaian Cerita Rakyat Melayu Terpilih dalam Majalah Dewan Pelajar. Tesis Ijazah Sarjana Master Sastera. Universiti Putra Malaysia, Serdang.

Uli Wahyuni & Nurshella Amhar Rasidah. (2019). Konjungsi temporal dalam kumpulan cerita rakyat Melayu Jambi tulisan Iskandar Zakaria (Analisis Wacana). Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, 3(2), 2597-6095.

Published
2020-12-31
How to Cite
Tuan Adnan, T. S. N. S., & Che Yaacob, M. F. (2020). Akal Budi dalam Naratif Lisan penduduk Kota Bharu, Kelantan: Satu penelitan kemasyarakatan. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 11(2), 126-140. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol11.2.10.2020