Shahnon Ahmad: Dari Naratif Daerah Ke Wadah dan Wajah Kebijaksanaan

  • Anwar Ridhwan Fakulti Penulisan Kreatif dan Filem Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) Malaysia 464 Jalan Tun Ismail, Kuala Lumpur, MALAYSIA
Keywords: Shahnon Ahmad, Banggul Derdap, Bahasa Daerah, Ranjau Sepanjang Jalan, Seluang Menodak Baung, Sastera Islam

Abstract

Karya-karya awal Shahnon Ahmad menaratifkan isu-isu daerahnya dengan pewarnaan tempatan yang unik. Perkembangan kepengarangannya telah turut menyentuh tema kekeluargaan dan kemasyarakatan yang lebih luas, meliputi isu ekonomi, urbanisasi, politik, media, alam sekitar dan agama.  Isu-isu tersebut digerakkan oleh dua kelompok – yang menguasai dan yang dikuasai, dengan kelompok pertama biasanya mempunyai banyak kelebihan. Setelah melalui perjalanan kreatif yang panjang, Shahnon Ahmad percaya bahawa karya sastera boleh menjadi medium dakwah melalui gagasan sastera Islamnya.

Shahnon Ahmad’s early work narrated the issues of his district with unique local colors. The development of his literary works has also touched on broader themes of family and society that cover issues of economics, urbanization, politics, media, environment and religion. The issues are driven by two groups - the dominant and the dominated, with the former usually having many advantages. After going through a long creative journey, Shahnon Ahmad believeds that literary works can be a medium of da'wah through his Islamic literary ideas.

Keywords: Shahnon Ahmad, Banggul Derdap, district language, Ranjau Sepanjang Jalan, Seluang Menodak Baung, Islamic literature

Downloads

Download data is not yet available.

References

Daillie, Francois-Rene. (1988). Alam Pantun Melayu: Studies on the Malay Pantun. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ismail Hussein. (2007). “Sastera Melayu dan Perpaduan Kaum” dlm. Hamzah Hamdani dan Zeti Aktar Jaffar (ed) (2007). Shahnon Ahmad dalam Esei dan Kritikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Shokkeri Haji Ismail. (2007). “Antara yang Terpapar dan Terselindung di Sebalik Tok Guru” dlm. Hamzah Hamdani dan Zeti Aktar Jaffar (ed) (2007). Shahnon Ahmad dalam Esei dan Kritikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Yusof Hasan. (2007). “Seluang Menodak Baung: Rakyat dan Ubi Gadung” dlm. Hamzah Hamdani dan Zeti Aktar Jaffar (ed) (2007). Shahnon Ahmad dalam Esei dan Kritikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad Haji Salleh. ((2000). Puitika Sastera Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad Haji Salleh. (Pengenalan) (2012). Pemikiran Sasterawan Negara Shahnon Ahmad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Shahnon Ahmad. (1977). Kemelut. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Shahnon Ahmad. (1988). Tok Guru. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti.

Shahnon Ahmad.(1991). Patriarch. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sohaimi Abdul Aziz. (2007). “Mobiliti Sosial dalam Novel Kemelut” dlm. Hamzah Hamdani dan Zeti Aktar Jaffar(ed) (1970). Shahnon Ahmad dalam Esei dan Kritikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Talib Samat. (2010). Naratologi Shahnon Ahmad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Umar Junus. (2007). “Rentong, Shahnon Ahmad” dlm. Hamzah Hamdani dan Zeti Aktar Jaffar (ed) (2007). Shahnon Ahmad dalam Esei dan Kritikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zulkefle Dollah. (2007). “Patriarch: Mencari Kepimpinan yang Ideal” dlm. Hamzah Hamdani dan Zeti Aktar Jaffar (ed) (2007). Shahnon Ahmad dalam Esei dan Kritikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Published
2021-06-02
How to Cite
Ridhwan, A. (2021). Shahnon Ahmad: Dari Naratif Daerah Ke Wadah dan Wajah Kebijaksanaan. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 12(1), 13-21. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol12.1.fa.2.2021