Preschool Teachers' views on Sensory Education

Authors

  • Saadet Bartan Kutahya Health Sciences University, Department of Child Care and Youth Services, Child Development Program, Kutahya- Turkey
  • Fatma Alisinanoğlu Fatih Sultan Mehmet Vakıf University, Faculty of Education, Department of Elementary Education, Department of Preschool Teaching, Istanbul-Turkey

DOI:

https://doi.org/10.37134/saecj.vol13.1.5.2024

Keywords:

Sense, sensory education, early childhood

Abstract

The aim of this study is to reveal preschool teachers' views on sensory education. In the study, phenomenological design, one of the qualitative research methods, was selected. The study group of the research consists of 20 preschool teachers working in a city in Turkey in the 2022-2023 academic year. Maximum diversity sampling, one of the purposeful sampling types, was used to form the study group. A semi-structured interview form consisting of open-ended questions was used as a data collection tool. The data were analyzed using content analysis technique. As a result of the research, it was seen that preschool teachers had an average knowledge about sensory education It was determined that they carried out studies for the senses in all activities. Most of the participants stated that they did not have enough materials for the implementation of sensory education and that the physical conditions of their classrooms and schools were unfavourable. Sensory education supports children's developmental areas, family participation, physical and material equipment of the classroom and school are important in this process. It was concluded that pre-school teachers did not fully master the concept of sensation, but the benefits of sensory education and its contribution to children's developmental areas are important. according to research results; n-service trainings can be organised for teachers about sensory education and its importance in early childhood, occupational therapist support can be provided to pre-school institutions by working interdisciplinary at the point of sensory education and classrooms and schools can be supported in terms of sensory education materials, can be recommended.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abubakirovna, T. F. (2021). The importance of sensory education in the formation of the child. ResearchJet Journal of Analysis and Inventions, 2(6), 197-202.

Akça, R. P. & Bıçakçı, M. Y. (2015). Okul Öncesinde Materyal Geliştirme “Temel Konular”. Avcı N. (Ed.), Okul Öncesinde Materyal Geliştirme içinde (2 b. Cilt 8, 15-34). Ankara: Hedef Yayıncılık

Aksu, S. G. (2013). 5-6 yaş çocuklarının canlı-cansız kavramları edinimine duyu temelli eğitim programının etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi/Eğitim Bilimleri enstitüsü, Antalya

Alwaqassi, S. A. (2017). The use of multisensory in schools today. (Doctoral dissertation), Indiana University. Bloomington, Ind.

Balıkçı, A., Kırteke, F., Dirgen, G. Ç., Gümüş, D. S. (2021). Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Bir Vakada Ayres Duyu Bütünleme Temelli Ergoterapi Müdahalesinin Etkileri. Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 152-167.

Bee, H ve Boyd, D.(2009). Çocuk Gelişim Psikolojisi (çev. Okan Gündüz) İstanbul: Kaktüs Yayınları

Berk, L. E. (2013). Infants and children prenatal through middle chilhood. Işıkoğlu Erdoğan N. (Çev.) Doğum öncesinden orta çocukluğa bebekler ve çocuklar (7.baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık

Case-Smith, J., Bryan, T. (1999). The effects of occupational therapy with sensory integration emphasis on preschool-age children with autism. American Journal of Occupational Therapy, 53(5), 489-497.

Ceylan, Ş., Beşir,H., Sultan K. E. (2021). Duyu Gelişimini Destekleyici Materyaller ve Oyunlar: Bebeğimle 36 Ay Duyu Gelişimi. Ankara: Nobel

Coulthard, H., & Sealy, A. (2017). Play with your food! Sensory play is associated with tasting of fruits and vegetables in preschool children. Appetite, 113, 84-90.

Coulthard, H., Williamson, I., Palfreyman, Z., Lyttle, S. (2018). Evaluation of a pilot sensory play intervention to increase fruit acceptance in preschool children. Appetite, 120, 609-615.

Çetin Sultanoğlu, S., Aral, N. (2015). Duyuların Gelişimi. M. Yıldız Bıçakçı (Ed.) içinde, Bebeklik ve İlk Çocukluk Döneminde (0-36 ay) Gelişim Duyuların Gelişimi ve Desteklenmesi (s.205-225). Ankara: Eğiten Kitap.

Deretarla Gül, E. (2020). Erken Çocuklukta Duyu Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.

Dunbar, S. B., Carr-Hertel, J., Lieberman, H. A., Perez, B., Ricks, K. (2012). A pilot study comparison of sensory integration treatment and integrated preschool activities for children with autism. Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice, 10(3), 6.

Eti, İ. (2020). Duyu Kavramı ve Duyuların Gelişimi. Deretarla Gül, E. (Ed.). Duyu Eğitiminde Öğretmenin Rolü (ss.102-116). (1. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Fil, A., Armutlu, K., Salcı, Y., Aksoy, S., Kayıhan, H., & Elibol, B. (2014). Parkinson hastalarında duyu bütünlüğü eğitiminin postüral kontrol üzerine etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 28(3), 133-44.

Goodwin, P. M. (2008). Sensory experiences in the early childhood classroom: Teachers’ use of activities, perceptions of the importance of activities and barriers to implementation. Yüksek Lisans Tezi, Oklahoma State of University Faculty of the Graduate College, Oklahoma.

Huri, M., Kaya, S. (2015). Öğrenme güçlüğü olan çocuklarda duyu bütünleme eğitiminin duyu modülasyonu ve nöromotor performansa olan etkisinin incelenmesi: Öğrenci projesi. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 3(1), 27-33.

Kim, C. H., Kim, K. M., Chang, M. Y., Jung, H. (2021). Relationship between Smartphone Addiction and Sensory Processing Ability of Preschool Children. The Journal of Korean Academy of Sensory Integration, 19(2), 1-11.

Koyuncu, B., (2022). Erken çocukluk Döneminde Duyu Eğitimi. Ankara:Eğiten Kitap

Koyuncuoğlu, B. (2017). Anasınıfına devam eden dört beş yaş çocukların yaratıcı düşünme becerilerine duyu eğitim programının etkililiğinin incelenmesi. (Doktora Tezi) Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Kranowitz, C. S. (2014). Senkronize Olamayan Çocuk: Duyu Bütünleme Bozukluğunu Anlayabilme Ve Onunla Başa Çıkabilme. Baggio, E.Ş. (Çev.), İstanbul: Pepino Yayıncılık

Manja, S. A., Masnan, A. H., Che Mustafa, M., & Abdullah, N. (2022). Multi-Sensory Activity in Early Childhood Education: Teachers’ Perception on The Importance of Activity Implementation. Jurnal Penyelidikan Sains Sosial (JOSSR), 5(16), 9 - 17.

Mustonen, S., Rantanen, R., Tuorila, H. (2009). Effect of sensory education on school children’s food perception: A 2-year follow-up study. Food Quality and preference, 20(3), 230-240.

Oktay, A. (2004). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem (5. Baskı). İstanbul: Epsilon

Ölekli Sönmez, N. (2021). 60-72 Ay Arası Çocukların Matematik Becerilerinin Desteklenmesinde Duyu Temelli Matematik Eğitimi Programının etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü , Ankara

Özakın, S. (2018). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Duyu Bütünleme Eğitiminin Proprioseptif Duyu, Motor Performans ve Duyu Profili Üzerine Etkisi (Master's thesis, Eastern Mediterranean University (EMU)-Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)

Özyazıcı, K., Baran, E. B., Alagöz, N., Varlıklıöz, K., Arslan, Z., Akto, S. ve Sağlam, M. (2021). Duyuların Gelişimi ve Duyu Bütünleme, Gelişim ve Psikoloji Dergisi (GPD), 2(4), 209-226

Park, M. R., Park, Y. Y., Kim, E. J. (2021). The Effect of Paired-Group Sensory Integration Therapy on Sensory Processing, Peer Interaction, and Play in Children With Developmental Delay: A Case Study. The Journal of Korean Academy of Sensory Integration, 19(1), 1-12.

Pekçetin, S. (2015). Prematüre bebeklerde duyu bütünleme müdahale programının duyusal işlemleme, emosyonel ve adaptif cevaplar üzerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Ankara

Reverdy, C., Schlich, P., Köster, E. P., Ginon, E., & Lange, C. (2010). Effect of sensory education on food preferences in children. Food Quality and Preference, 21(7), 794-804.

Roley, S. S., Bissell, J., & Clark, G. F. (2009). Providing occupational therapy using sensory integration theory and methods in school-based practice. American Journal of Occupational Therapy, 63, 823-842.

Sadoun, H. (2013). Issues related to teachers’ knowledge and early ıntervention services offered to early learners with sensory processing disorder ın the UAE. The British University, Dubai.

Sidar Albayrak, E. (2020). Duyu’lmak İstiyorum (9. Baskı). İstanbul: Sola Unitas

Tekerci, H. (2015). 60-66 aylık çocukların bilimsel süreç becerilerine duyu temelli bilim eğitimi programının etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tekerci, H. (2022). Erken çocukluk döneminde duyu eğitimi ve nörobilim. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(3), 975-994.

The National Association for the Education of Young Children. (2005). NAEYC early childhood program standards and accreditation criteria: The mark of quality in early childhood education. Washington, DC: The National Association for the Education of Young Children. ISBN-978-1-9288-9628-9

Xu, M., Wu, Q. (2021, July). Investigation and Research on Children's Sensory Education from the Perspective of Montessori and Sensory Integration. In 2021 International Conference on Public Health and Data Science (ICPHDS) (pp. 202-205). IEEE.

Yazıcı, E. (2013). Okuma yazma becerilerini destekleyici duyu eğitimi programının 61-66 aylık çocukların okuma yazmaya hazırlık becerilerine etkisi. Doktora Tezi (Yayınlanmamış), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yazıcı, E., Kandır, A.,Yaşar, M. C. (2014). Duyu Eğitimi Programının Çocukların Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (40)

Yıldırım, A, Şimşek, H (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.

Downloads

Published

2024-04-24

How to Cite

Bartan, S., & Alisinanoğlu, F. (2024). Preschool Teachers’ views on Sensory Education. Southeast Asia Early Childhood Journal, 13(1), 81–94. https://doi.org/10.37134/saecj.vol13.1.5.2024

Issue

Section

Articles