Seni Hiasan ‘Kolam’: Analisis Motif dan Makna

Decorative Art of ‘Kolam’: Analysis the Meaning of Motives and Colour

Authors

  • Santhi A/P Letchumanan Fakulti Seni, Komputeran & Industri Kreatif, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Norzuraina Mohd Nor Fakulti Seni, Komputeran & Industri Kreatif, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/kupasseni.vol6.9.2018

Keywords:

‘Kolam’,, Sosialisasi, Kebudayaan, Pendidikan tidak formal

Abstract

Kertas kerja ini membentangkan hasil kajian yang akan dijalankan untuk mengkaji secara khusus tentang seni melukis ‘Kolam’. Seni ‘Kolam’ boleh didefinisikan sebagai kerja seni yang melibatkan kemahiran tangan yang memerlukan daya cipta dan diwarisi melalui pendidikan informal oleh masyarakat India. Fokus kajian ini ialah mengenalpasti makna di sebalik jenis-jenis motif yang digunakan untuk melukis ‘kolam’. Selain itu, fokus kajian ini juga adalah untuk mengkaji makna penggunaan warna dalam seni ‘kolam’ yang dihasilkan oleh masyarakat India di bandar Sitiawan, Perak  yang merupakan tempat popular melukis ‘Kolam’. Penyelidikan ini menggunakan pendekatan kualitatif kajian kes. Kaedah pengumpulan data melalui pemerhatian, temubual, rakaman visual dan kajian dokumen. Data-data yang akan diperolehi dianalisis secara berterusan semasa di lapangan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1992). Manakala kajian ini akan menggunakan pendekatan interdisiplin dengan konsep-konsep dalam teori kebudayaan sebagai teori utama, pendidikan dan sosiologi. Hasil kajian ini mempertingkatkan kesedaran terhadap kepentingan seni ‘kolam’ dan ciri-ciri tradisional serta dapat mempertahankan warisan budaya dalam konteks sosial. Di samping itu, budaya tidak boleh dinafikan sumbangannya dalam pembentukan kurikulum pelbagai masyarakat dan etnik di Malaysia agar dapat membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa melalui pemahaman terhadap kebudayaan pelbagai kaum.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anbalagan (2008). Identiti India di Malaysia. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Geertz, C. (1992). The interpretation of the cultures. New York: Basic Books.

Gift. Siromoney. R., & Robinson, T. (1989). Kambi kolam and cycle grammars. In R. Narasimhan & G.Chennai: World Scientific.

Kowalczyk. S. L. (2003 ). Kolam: A living art of South India. North Mankato: Smart Apple Media.

Laine, A. (2009). Complementarity between art and anthropology experiences among kolam makers in South India. Suomen Antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society, 34(2), 58-69.

Meenakshi, T. (2014). A creative expression of celebrations: Ranggoli, Agra: Deemed University.

Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1992). Data kualitatif. Tjepjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indinesia.

Mutheswary. V. (1998). Seni India: Aspek warna dalam kolam. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Panofsky, Erwin. (1955). Meaning in the visual arts. Chicago: The University of Chicago Press.

Sandrakantham. (2011). Dua ratus tahun masyarakat India di Malaysia. Kuala Lumpur: Perniagaan Normahs.

Timothy M.Waring. (2012). Sequential encoding of Tamil kolam. Patterns, 27, 83-91

Downloads

Published

2018-09-03

How to Cite

Letchumanan, S. A., & Mohd Nor, N. (2018). Seni Hiasan ‘Kolam’: Analisis Motif dan Makna: Decorative Art of ‘Kolam’: Analysis the Meaning of Motives and Colour. KUPAS SENI, 6, 89–94. https://doi.org/10.37134/kupasseni.vol6.9.2018