Kesediaan guru dalam pelaksanaan Sijil Kemahiran Malaysia di program Pendidikan Khas Integrasi bagi Murid Berkeperluan Pendidikan Khas

Authors

  • Nor Zulia Samiran Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Kama Shaffeei Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Abdul Rahim Razalli Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/bitara.vol17.1.3.2024

Keywords:

Sijil Kemahiran Malaysia, KVS, KSSMPK dan Murid Berkeperluan Pendidikan Khas

Abstract

Kertas konsep ini membincangkan tentang kesediaan guru dalam pelaksanaan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) di Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) bagi Murid Berkeperluan Pendidikan Khas (MBPK). Kewujudan program Kemahiran Vokasional Spesifik (KVS) yang terdapat dalam salah satu komponen mata pelajaran dalam Kurikulum Standard Sekolah Menengah Pendidikan Khas (KSSMPK) memberi peluang berkaitan pengetahuan dan kemahiran di dalam pekerjaan untuk MBPK. Justeru itu, fokus utama kertas konsep ini ialah untuk mengupas sejauh mana kesediaan guru dalam pelaksanaan Sijil Kemahiran Malaysia di PPKI. Diharap supaya kertas konsep ini dapat menarik perhatian pihak Kementeriaan Pendidikan Malaysia untuk menilai dari aspek kesediaan guru PPKI dalam pelaksanaan SKM.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah, N., Yasin, MHM, & Abdullah, NA (2015). Pelaksanaan kolaborasi antara agensi dalam pendidikan vokasional pelajar dengan masalah pembelajaran ke arah penyediaan pengalaman kerjaya. Sains Sosial Asia, 11 (18), 183.

Abdullah, N., Yasin, M. H. M., Deli, A. A. A., & Abdullah, N. A. (2015). Vocational education as a career pathway for students with learning disabilities: Issues and obstacles in the implementation. International Journal of Education and Social Science, 2(3), 98-104.

Abdul Malek Abdul Rahman, Siti Zubaidah, Samsiah Jais, & Nor Junainah Mohd Isa. (2014). Competency level of the counselor in secondary schools in Malaysia. International Journal of Education and Research, 2(3), 1-12 (Tahap Latihan dan kemahiran guru Pendidikan khas menghadapi cabaran

Azahari, N., Hamzah, I., & Mohd Yasin,, M. (2020). TAHAP LATIHAN DAN KEMAHIRAN GURU PENDIDIKAN KHAS. Jurnal Penyelidikan TEMPAWAN Jilid XXXVII 2020, 1-11.

Abdul R, H. ((2016)). Kesediaan Pengetahuan.

Ahmad, S., Wan Abdul Jali, W., & Abdul Rahman(, R. (2020). SKM-KVS Pre-Pilot Program for Pastry Making: Pastry Production Skills by Special Needs Pupils (Mbk) in Tvet Curriculum Collaboration with Sungai Petani Community College. International Conference on Special Education In South East Asia

Region 10th Series 2020, Volume 4,, 1-16. doi:https://doi.org/10.32698/GCS04308

D. A, K. (. 1984). Experiential learning as a source of development. New Jersey: Prentice.

Faridah Mariani, J., Widad, O., Hairul Nizam, I., & Zainudin, I. (2014). Isu dan Cabaran Pelaksanaan Pendidikan Asas Vokasional (PAV). TEACHING AND LEARNING IN THE 21ST CENTURY:, 1-9.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2016). Surat Pekeliling Ikhtisas KPM bil.9. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2020). KPM. Putrajaya.

Mohamad, Y. M. (2019, 2013).

Mohd, N., & Siti Nor, I. (2016). Pelaksanaan program transisi kerjaya (PTK) murid berkeperluan pendidikan khas (MBPK) masalah pembelajaran (MP). (U. T. Malaysia, Ed.)

Nurul Farahah, D., & Suziyani, M. (n.d.). Kesediaan Guru Pendidikan Khas dalam Melaksanakan Mata Pelajaran Asas Tanaman. JURNAL ORTOPEDAGOGIA, VOLUME 4 NOMOR 1 JULI, 66-71.

Ismail, Suriana. 2012. Kesediaan guru terhadap pelaksanaan mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) sekolah rendah di Malaysia. Tesis sarjana. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Krejcie, R. V. & Morgan, D.W. 1970. Determining Sample Size For Research Activities. Educational And Psychological Measurement. 30(3): 607-610.

Mohamed Yusof, A.Mohd Ali, M.& Mohd Noor, N. (2020). Penerapan Kemahiran Kebolehgajian terhadap Murid Berkeperluan Pendidikan Khas. Online Journal for TVET Practitioners, 5(1), 36–42.

Suhaimie Moridan. 2013. Kesediaan Guru Melaksanakan Rancangan Pendidikan Individu Dalam Pendidikan islam bagi Pelajar Pendidikan Khas. Fakulti Pendidikan : Universiti Teknologi Malaysia

Downloads

Published

2024-04-18

How to Cite

Samiran, N. Z., Shaffeei, K., & Razalli, A. R. (2024). Kesediaan guru dalam pelaksanaan Sijil Kemahiran Malaysia di program Pendidikan Khas Integrasi bagi Murid Berkeperluan Pendidikan Khas . Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 17(1), 30–36. https://doi.org/10.37134/bitara.vol17.1.3.2024

Issue

Section

Articles