Sistem Kepercayaan Orang Asli Kensiu di Kampung Lubuk Legong, Kedah

  • Nur Faaizah Md Adam Fakulti Bahasa dan Komunikasi ,Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
Keywords: kepercayaan, orang Asli Kensiu, Kampung Lubuk Legong, Kedah

Abstract

Orang Asli ialah sebahagian daripada penduduk Malaysia yang telah mendiami negara sejak beribu tahun dahulu. Umumnya masyarakat Orang Asli memiliki dan mengamalkan pelbagai jenis kepercayaan dan nilai hidup mereka yang unik dan tersendiri. Mereka mempunyai satu nilai hidup yang harmoni antara sesama insan dan alam persekitaran semula jadi mereka. Hal ini kerana, hubungan mereka sesama manusia dan alam persekitaran telah banyak mempengaruhi cara hidup dan sumber ekonomi mereka. Terdapat tiga suku orang Asli iaitu Senoi, Proto dan Negrito. Orang Asli Kensiu tergolong dalam suku orang Asli Negrito dan merupakan kelompok orang Asli yang terkecil dan tertua sekali di Semenanjung Malaysia berbanding kelompok Senoi dan Proto. Orang Asli Kensiu hanya terdapat di Kampung Lubuk Legong, Baling, Kedah. Jumlah mereka ialah seramai 224 orang yang terdiri daripada 44 buah keluarga pada tahun 2009. Justeru tidak banyak tulisan tentang kepercayaan suku ini, sama ada berbentuk umum apatah lagi dalam bentuk ilmiah, maka artikel ini adalah sebagai salah satu usaha permulaan untuk mendokumentasikan keberadaan masyarakat ini.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Carey. (1976). Orang Asli : The Aboriginal Tribes of Peninsular Malaysia. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Creswell, J. W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design, Chosing Among Five Traditions. Thousand Oaks, CA: Sage.

Hunt A.W. (1952). An Introduction to the Malayan Aborigines. Kuala Lumpur: Government Printers.

Ivor, H. N. Evans. (1968). The Negritos of Malaya. Frank Cass & Co Ltd.

Jasman Ahmad. (1997). Masyarakat Orang Asli (Sari Kebudayaan Masyarakat Melayu). Melaka: Associated Education Distributor (M). Sdn Bhd.

Jimin Idris. (1972). A Brief Note Of The Orang Asli Of Peninsular Malaysia And Their Ad Ministration. Kuala Lumpur: JHEOA.

Siti Aminah Mohd. (2015). Kajian Amalan Budaya Orang Asli Suku Kaum Jakun di Kampung Peta.http://eprints.uthm.edu.my/7029/1/SITI_AMINAH_MOHD_SAM.pdf. 20/7/2021.

Taib, A. (1985). Asas-asas antropologi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.

Yusof, R. (2010). Asas Sains Sosial: Dari Perspektif Sosiologi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Published
2021-12-30
How to Cite
Md Adam, N. F. (2021). Sistem Kepercayaan Orang Asli Kensiu di Kampung Lubuk Legong, Kedah. Jurnal Peradaban Melayu, 16(2), 54-62. https://doi.org/10.37134/peradaban.vol16.2.6.2021