Development of Suluk Ethnic Samrah Clothing design in Sandakan, Sabah

Keindahan reka bentuk Busana Samrah Etnik Suluk di Sandakan, Sabah

  • Mohammad Azwan Jainal Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Harozila Ramli Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Tajul Shuhaizam Said Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
Keywords: Keindahan, Busana Samrah, Etnik Suluk

Abstract

Penyelidikan ini dijalankan untuk mengkaji keindahan reka bentuk busana Samrah etnik Suluk di Sandakan, Sabah. Busana Samrah merupakan khazanah warisan seni kebudayaan etnik Suluk. Busana Samrah dianggap sebagai simbolik keagungan dan kekuasaan yang telah diwarisi sejak zaman dahulu. Kaedah kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dengan pendekatan sejarah. Data dianalisis secara deskriptif melalui kaedah temu bual analisis artifak busana Samrah dan analisis dokumen. Dalam konteks ini, busana Samrah etnik Suluk memiliki reka bentuk serta motif dan corak yang dapat dilihat melalui sulaman pada permukaan kain seperti terdapat pada Sulban (Serban) dan ukiran Dublun (Kerongsang Emas). Fungsi kegunaan busana Samrah adalah sebagai pakaian harian untuk melakukan kerja-kerja di rumah. Namun busana ini juga boleh digunakan dalam majlis keramaian misalnya majlis perkahwinan mahupun persembahan tarian. Tidak ketinggalan juga daripada segi aspek sejarah falsafah busana Samrah akan menyentuh perkembangan variasi tahun dan versi penghasilan busana Samrah sekaligus mengungkap makna dan perlambangan setiap motif dan corak serta pemilihan warna mengikut kepercayaan etnik Suluk. Kajian perkembangan busana Samrah etnik Suluk adalah satu usaha atau inisiatif untuk memelihara dan melestarikan peninggalan artifak budaya warisan nenek moyang sejak turun temurun kerana merupakan simbolik kepada identiti etnik Suluk.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amrullah Maraining., Zaini Othman., Marsitah Radzi., & Saffie Abdul Rahim. (2018). Komuniti Suluk Dan Persoalan Migrasi: ‘Sirih Pulang Ke Gagang’.

Ajat Rukajat. (2018). Pendekatan Penelitian Kuantitatif.

Ahmad Rashidi., Rasid Ismail., & Ros Zakaria. (2016). Proceeding Isme.

Abhoud Syed M. Lingga. (2004). Muslim Minority in the Philippines.

Adilah Jusoh., & Fazilah Husin. (2016). Makna Dan Fungsi Busana Dalam Naskhah Melayu Syair Agung.

Mohd. Rosli Saludin., & Mohamed Fazil Ajak. (2012). Buku ‘Menjana Transformasi Etnik Suluk’. Kuala Lumpur: Crescent News (K.L) Sdn. Bhd.

Denny Eko Wibowo, Widyanarto. (2021). Penerokaan Rekaan Hasil Kreatif Tari Seri Inaiberdasarkan Tari Inai dari Panggak Laut, Daik Lingga sebagai Sumber Penciptaan Tari. KUPAS SENI, 1-15.

Doraya Anak Gerry., & Chemaline Anak Osup. (2021). Perubahan Fungsidan SeniPersembahan Kuntau di Kampung Bayur, Balai Ringin, Sarawak. KUPAS SENI, 16-28

Fazil Ajak. (2015). Pemikiran Lagu Rakyat Dalling.Dalling. Institut Peradaban Melayu Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Gregory Kiyai @ Keai., Noria Tugang., & Olivia Seer. (2020). Ngajat Iban: Satu penelitian budaya. KUPAS SENI, 70-83

Gregory Kiyai @ Keai., & Noria Tugang. (2020). Artifak Budaya Masyarakat Iban: Warisan Dan Pusaka. Jurnal Kinabalu, 26 (1), 59-7

Hanizah Jukim., Azlin Iryani Mohd Noor., & Abdul Aziz Zalay @ Zali. (2020). Keberkesanan Adaptasi Konsep identiti Budaya Dalam Mereka Bentuk Landskapdi Kawasan Sekolah. KUPAS SENI, 52-69

Hajratul Aswa. (2019). Pembelajaran Menulis Karangan Deskripsi Menggunakan Media Gambar.

Hatta Yunus Sabawi. (2011). Masyarakat Suluk: Cabaran dan harapan.

Halloran, M. (2006). Translating James Joyce: Culture-Specific Items In Translation.

Haziyah Hussin., Salmah Abu Mansor., Rahilah Omar., Hapsah Ismail., & Aminuddin Hassan. (2009). Seni, Seni Hias, Seni Reka, Reka Bentuk Dan Estetika Daripada Persepsi Umum Dan Orang Melayu.

Hasma Ahmad., D’Zul Haimi., Rosita Mohd Tajuddin., & Nazirah Mohamad Ba’ai. (2015). Analisis Kandungan Rupa bentuk Fesyen Pakaian Melayu di Malaysia.

Hatta Sawabi. (15 September 2020). 52 Tahun. Batu 4, Sandakan Sabah. Pengerusi Persatuan Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Suluk (PUSAKA) Di Sandakan.

Ismail Ibrahim. (2007). Warisan motif dan corak etnik Sabah. Kota Kinabalu: Penerbit Universiti Malaysia Sabah.

Kee Sabariah Kee., & Asmiaty Amat. (2012). Murut dan Pelbagai Etnik Kecil Lain di Sabah, Siri Etnik Sabah. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. 335−362

Lydia Patrick Padri., Intan Khasumarlina., & Harozila Ramli. (2015). Motif Ragam Hias Kalong, Sarawak. KUPAS SENI, 127-140.

Mashor Awang Long. (2018) Elemen Teater Dalam Ritual ‘Pag Pasahaya Baihu’etnik Suluk Daerah Kudat, Sabah.

Merriem, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education.(2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.

Noor Hayati Ismail., Raja Nafida., & Shahrul Kamil Yunus. (2014). Identiti Rumah Tradisional Negeri Sembilan Melalui Evolusi Reka Bentuk.

Nurrul Asmar Azhan., & Harozila Ramli. (2014). Keindahan Reka Bentuk Busana Hijab Kontemporari Malaysia: Kajian Kes Dari Tahun 2009 Hingga Tahun 2013.

Norlelawaty Haron., Nik Hassan Shuhaimi., & Zuliskandar Ramli. (2014). Kajian Terhadap Penggunaan Bahan, Teknik Pembuatan Dan Motif Pada Blok Batik. Arkeologi, Sejarah Dan Budaya.

Pritiwi Wijayanti. (2010). Aspirasi Hidup Anak Jalanan Semarang Sebuah Studi Kualitatif Dengan Pendekatan Deskriptif Di Daerah Siranda, Semarang.

Sinita Ottoh. (30 Mei 2021). 41 Tahun. Taman Grandview Jalan Sim-Sim. Penari Dan Pereka Busana Tradisional Etnik Suluk Dan Bajau Di Sandakan, Sabah.

Siti Salwa Jamaldin. (2016). Teknik Draping: Penggunaan Heavy Weight Material (DENIM) dalam Reka Bentuk Busana Pengantin. KUPAS SENI, 68-78.

Surayah Bungsu., Musnin Misdih., Dayang Damit., & Saidah Mohd Yassin. (2019). Identiti Budaya: Dalam Konteks Kuih Tradisional Etnik Brunei Di Sabah.

Zamrudin Hassan., Sabzali Musa., & Rohaya Yahaya. (2019). Ciri-Ciri Keindahan Dalam Penghasilan Rekaan Batik Kontemporari Berinspirasikan Motif Abstrak.

Published
2021-09-08
How to Cite
Jainal, M. A., Ramli, H., & Said, T. S. (2021). Development of Suluk Ethnic Samrah Clothing design in Sandakan, Sabah. KUPAS SENI, 9(2), 52-65. https://doi.org/10.37134/kupasseni.vol9.2.5.2021

Most read articles by the same author(s)