Asimilasi Tembikar Sayong sebagai Produk Seramik Kontemporari di Malaysia

Asimilation Sayong Pottery as Product of Contemporary Ceramic in Malaysia

  • Fazliana Omar
  • Tajul Shuhaizam Said
Keywords: Asimilasi,, labu Sayong, seramik kontemporari, global

Abstract

Tembikar labu Sayong diilhamkan daripada tumbuhan iaitu buah labu dan terus berkembang dengan pelbagai bentuk labu. Kajian arkeologi oleh L.Wray 1903, telah membuktikan bahawa tembikar tradisional ini diwarisi sejak berzaman dan kelangsungan perusahaan tembikar ini masih kekal sehingga kini. Perkembangan labu Sayong telah melalui fasa asimilasi yang pelbagai maka lahirlah produk-produk seramik kontemporari yang berasaskan labu Sayong. Kaedah kajian kualitatif menerusi penelitian proses asimilasi artifak produk difokuskan kepada proses perubahan dari segi teknik penghasilan, ragam hias, fungsi dan rupa bentuk. Dapatan kajian membuktikan bahawa, para pengusaha kini lebih cenderung mengaplikasikan perubahan reka bentuk tembikar labu Sayong dengan mengadaptasikan teknik penghasilan moden sebagai satu produk asimilasi tembikar tradisi kepada seramik kontemporari. Proses asimilasi tembikar tradisional yang berlaku telah mewujudkan kelestarian dan kepelbagaian hasil kraftangan Melayu seiring dengan arus global.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-05-01
How to Cite
Omar, F., & Said, T. S. (2019). Asimilasi Tembikar Sayong sebagai Produk Seramik Kontemporari di Malaysia. KUPAS SENI: Jurnal Seni Dan Pendidikan Seni, 6. Retrieved from https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JSPS/article/view/2277

Most read articles by the same author(s)