Undang-Undang Sembilan Puluh Sembilan Perak: Menara Kebesaran Adab Hubungan Raja Dengan Menteri

Authors

  • Jelani Harun Pusat Pengajian Ilmu Kemanusian, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, Malaysia

Keywords:

Undang-Undang Sembilan Puluh Sembilan Perak, Hubungan, Raja, Menteri, Adab

Abstract

Undang-undang adat telah lama wujud dalam masyarakat Melayu dan diwarisi secara lisan dari satu generasi ke satu generasi. Dalam perkembangan seterusnya, undang-undang adat telah ditulis dan termaktub sebagai peraturan yang perlu dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat. Salah satu contoh penulisan undang-undang adat ialah Undang-Undang Sembilan Puluh Sembilan Perak yang wujud di negeri Perak sekitar abad keenam belas yang lalu. Struktur penulisan undang-undang tersebut tersusun secara sistematis dalam memperlihatkan adab hubungan raja dengan menterinya.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Kadir Haji Muhammad. 1996. Sejarah Penulisan Hukum Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdullah Alwi Hassan. 2000. Pertumbuhan Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia. Dalam Mohd. Taib Osman dan A. Aziz Deraman (ed.). Tamadun Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa clan Pustaka. h. 121-160.

Abdullah Haji Musa. Sejarah Perak Dahulu dan Sekarang. Singapura: Pen. Qalam

Abu Hassan Sham & Mariyam Salim. 1995. Sastera Undang-Undang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Darke, Hubert. 1978. The Book of Government of Rules for Kings (translated from The Persian ofNicam al-Mulk Sivasatnama/Siyar al-Muluk). London: Routledge & Kegan Paul.

Jelani Harun. 2001. Idealisme Keadilan Undang-Undang: Karya Ketatanegaraan sebagai Respons Intelektual terhadap Undang-Undang Adat Melayu. Kertas Kerja Seminar Kesusasteraan dan Undang-Undang, 26-27 Julai 2001, Universiti Malaya, anjuran Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya dan Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kempe, John E. & Winstedt, R.O. 1948. "A Malay Legal Digest Compiled for 'Abd al-Ghafur Muhaiyu 'el-din Shah, Sultan ofPahang 1592-1614" JMBRAS (21).
h. 1-67.

Susunan yang pertama Adat Lembaga Orang- Orang Melayu di dalam Negeri Perak Darul Ridzuan daripada Zaman Purbakala. 1935. Taiping, Perak.

Fawzi Basri. 1986. Cempaka Sari: Sejarah Kesultanan Negeri Perak. Ipoh: Yayasan Perak.

Norazit Selat. 1999. Kepimpinan dan Ketatanegaraan Dalam Undang-Undang 99 Perak. Dalam Zainal Abidin Borhan (ed.). Warisan Persuratan Johor Il. Johor Bahru: Yayasan Warisan Johor. h. 265-281.

Ricklefs, MC & Voorhoeve, P. 1977. Indonesian Manuscripts in Great Britain. Oxford: Oxford University Press.

Rigby, J. 1908. The Ninety-nine Laws of Perak. Dalam Papers on Malay Subjects R.J. Wilkinson (ed.). h. 1-86.

Winstedt, R.O. 1953. An Old Minangkabau Legal Digest from Perak. JMBRAS (26). h. 1-13.

Winstedt, R.O. 1969. A History of Classical Malay Literature. Kuala Lumpur: Oxford Press.

Downloads

Published

2003-11-25

How to Cite

Harun, J. (2003). Undang-Undang Sembilan Puluh Sembilan Perak: Menara Kebesaran Adab Hubungan Raja Dengan Menteri. Jurnal Peradaban Melayu, 1, 165–183. Retrieved from https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPM/article/view/3283