Pendidikan Informal Tukang Emas Haji Hassan bin Mamat di Kelantan

Informal Education by The Jewelry Craftsmen Haji Hassan bin Mamat di Kelantan

  • Haslinaz Hanapi
  • Harozila Ramli
  • Tajul Shuhaizam Said
Keywords: pendidikan informal, tukang emas, barang kemas

Abstract

Kajian ini adalah untuk mengkaji latar belakang pendidikan informal yang dilalui oleh tukang emas Haji Hassan bin nMamat sejak turun-temurun sehingga mampu mengekalkan perusahaan barang kemas dari generasi ke generasi. Pendidikan informal yang diwarisi wajar di ambil kira kerana ia memberi kesan terhadap pembangunan modal insan dan kualiti individu dalam menghasilkan rekaan barang kemas yang bermotifkan identiti tempatan. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dengan mengumpulkan data-data dan gambaran visual melalui temu bual dan pemerhatian. Juga akan melihat nilai yang dipraktikkan melalui pendidikan informal sehingga mampu menjadikan rekaan barang kemas tempatan menarik dan unik.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-05-01
How to Cite
Hanapi, H., Ramli, H., & Said, T. S. (2019). Pendidikan Informal Tukang Emas Haji Hassan bin Mamat di Kelantan. KUPAS SENI: Jurnal Seni Dan Pendidikan Seni, 5. Retrieved from https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JSPS/article/view/2270

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>