The Level of Teachers’ Mastery On Teaching And Learning Methods of Learning while Playing Used Post-Covid In TABIKA KEMAS

Authors

  • Noraina Maliha Ismail Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Qalam Rabi’ah Ibrahim Universiti Islam Melaka, Melaka, Malaysia
  • Romarzila Omar Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/jpak.vol13.1.3.2024

Keywords:

Learning through playing, Teaching and Learning Methods Post-Covid, Covid 19, PdPr

Abstract

Due to the COVID-19 pandemic, the teaching and learning system that used to be carried out in schools can no longer be implemented as usual. To continue learning, the Ministry has instructed educators to carry out teaching and learning at home (PdPR). To ensure that educators can implement teaching and learning at home as the learning alternative in the new norm, the Ministry of Education Malaysia has developed the first home-based teaching and learning module in 2020 and followed by the second module in 2021. With reference to that, this study was carried out to see the level of teachers’ mastery of post-covid teaching and learning of learning while playing. This study involved 135 respondents consisting of teachers of Tabika KEMAS in the state of Melaka. The Data obtained were analyzed by descriptive statistics using Statistical Package for Social Science (SPSS) version 27 to obtain the mean distribution, percentage and standard deviation. The findings of the study found that the overall mean level of teacher mastery of teaching and learning methods while playing post-Covid at Tabika KEMAS obtained is 3.99 (SP = 0.62), while in terms of teacher knowledge the mean value is 3.98 (SP = 0.65) and its implementation has a mean value of 4.00 (SP = 0.64). This shows that the level of teachers' mastery of the knowledge and implementation of teaching methods and learning while playing post-Covid is at a high level because they have been exposed to the teaching practice of learning while playing.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Azizah Lebai Nordin. (2011). Study guide introduction to early childhood education. Kuala Lumpur, Malaysia: Open university Malaysia.

Che Azizan, S. N., & Mohamad Nasri, N. (2020). Pandangan Guru Terhadap Pembelajaran dalam Talian melalui pendekatan Home Based Learning (HBL) semasa tempoh Pandemik Covid-19. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 11, 46-57. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol11.edisikhas.4.2020

Esah Sulaiman. (2012). Pengenalan Pedagogi Edisi Kedua. Johor, Malaysia: Terbitan Universiti Teknologi Malaysia.

Ghazali Darusalam & Sufean Hussin. (2021). Metodologi Penyelidikan Dalam Pendidikan: Amalan dan Analisis Kajian Edisi Ketiga. Kuala Lumpur, Malaysia: Terbitan Universiti Malaya

Ima Eryanty Abdul Manaf & Adam Zulkarnain Saleng (2020). Pandemik: Pendekatan Pelaksanaan Latihan. Perpustakaan Negara Malaysia (PNM)

Kementerian Kesihatan Malaysia, (2020) Soalan Lazim Penyakit Coronavirus (COVID 19) : Putra Jaya, Malaysia: Kementerian Kesihatan Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2020). Manual Pengajaran Dan Pembelajaran Di Rumah. : Putra Jaya, Malaysia: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2021). Manual Pengajaran Dan Pembelajaran Di Rumah Versi 2. : Putra Jaya, Malaysia: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Mary Yap Kain Ching. (2015). Guru berperanan lahir pelajar capai standard global. Dicapai daripada https://www.bharian.com.my/kolumnis/2015/08/74472/guru-berperanan-lahir-pelajar capai-standard-gobal

Mazura Sulaiman & Wak Chu Wok. (2018). Tinjauan Tentang Pengetahuan dan Penerimaan Terhadap Pengajaran Berbeza Dalam Kalangan Siswa Pendidik Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan : IPG Kampus Bahasa Melayu, Kuala Lumpur

Mohammad, S. A., Osman, Z., & Abdul Aziz, A. N. (2021). Perkembangan sosioemosi kanak-kanak melalui aktiviti main peranan dalam pengajaran dan pembelajaran di peringkat prasekolah. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 10(2), 47-60. https://doi.org/10.37134/jpak.vol10.2.5.2021

Nik Md Saiful Azizi Nik Abdullah, (2021). Norma Baharu : Cabaran Pengajaran Digital Seacara Maya Pasca Covid 19. : Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM), Malaysia.

Peng Chew, F., & Fikri Ismail, M, (Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, M. (2020). Pelaksanaan Pendekatan Bermain Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Murid Prasekolah. 9(1), 14–25.

Rahayu Ahamad Bahtiar, Sham Ibrahim, Halijah Ariffin, Nor Hazimah Ismail & Wan Mohd Khairul Wan Isa, (2020). Peranan Dan Cabaran Pemimpin Pendidikan Dalam Memastikan Matlamat Dan Agenda Pendidikan Dilestari Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) COVID-19. Dicapai daripada https://iab.moe.edu.my/bahanportal/pemberitahuan/2020/2.%20PERANAN%20DAN%20CABARAN%20PEMIMPIN%20PENDIDIKAN.pdf

Rohani Ab Ghani. (2021). Pandemik Covid-19 dan Norma Baru Dalam Pendidikan di Malaysia. Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun dan Falsafah (SLCP), Kolej Sastera dan Sains, Universiti Utara Malaysia. Sintok, Kedah: Malaysia.

Rohani Abdullah, Nani Menon & Mohd Sharani Ahmad. (2007). Panduan kurikulum prasekolah. Selangor, Malaysia: PTS professional publishing sdn.bhd.

Siti Balqis Mahlan & Muniroh Hamat. (2020). Pengajaran dan Pembebelajaran Dalam Talian Semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Jabatan Sains Komputer & Matematik (JSKM), Universiti Teknologi MARA Cawangan Pulau Pinang. Pulau Pinang: Malaysia

Siti Nurbaizura Che Azizan & Nurfaradilla Mohamad Nasri. (2020). Pandangan guru terhadap pembelajaran dalam talian melalui pendekatan Home Based Learning semasa tempoh pandemik COVID-19. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 11 (Edisi Khas COVID-19), 46-57

Wan Ya Shin, ( 18 April 2020). Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi (IDEAS), Artikel Pendidikan Sepanjang Krisis COVID-19.

Zaharah Kamaruddin, S. M. (2019). Keberkesanan Pendekatan Bermain Dalam Kemahiran Mengenal Huruf Melalui Permainan Bahasa. April, 108–118.

Downloads

Published

2024-04-25

How to Cite

Ismail, N. M., Ibrahim, Q. R., & Omar, R. (2024). The Level of Teachers’ Mastery On Teaching And Learning Methods of Learning while Playing Used Post-Covid In TABIKA KEMAS. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 13(1), 31–42. https://doi.org/10.37134/jpak.vol13.1.3.2024

Issue

Section

Articles