Pantun Pewaris Adat

Authors

  • Mohd Rosli Saludin Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak, Malaysia

Keywords:

Pantun adat, adat resam, pantun awal pertemuan, pantun peminangan, pantun pertunangan

Abstract

Pantun sebagai pewaris adat menakjubkan serta mengagumkan. Masyarakat Melayu yang dianggap buta huruf, mudah, kolektifdan serba kekurangan itu telah menghasilkan pantun yang bukan sahaja banyak jumlahnya tetapi tinggi kualitinya. Pantun sebagai pewaris adat telah menampakkan perkembangan dan liku-liku sejarah peradaban kehidupan masyarakat yang melahirkannya, lingkaran pengaruh di sekeliling, 'world View' masyarakat yang mengucapkannya dan kekreatifan masyarakatnya.

Pantun sebagai pewaris adat telah digunakan dalam semua aspek kehidupan sama ada untuk gurauan, hiburan, di dalam upacara perdukunan, adat istiadat dan alat perundangan hingga kekal ke hari ini. Pantun agak berbeza dengan puisi baharu. Perbezaan tersebut ialah dari segi bentuk, pemilihan diksi, jalan irama, fikiran dan perasaan yang terjelma di dalamnya.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmad Kamal Abdullah, (1989), Unsur-Unsur Islam dalam Puisi Melayu Modem Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Harun Mat Piah, (1997). Puisi Melayu Tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,

Zainal Abidin Abu Bakar, (1983). Kumpulan Pantun Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Thani Ahmad et al. 1990 (2002), Kurik-Kundi -Merah Saga Kumpulan Pantun Lisan Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Permata Timur, 1998. Persatuan Kesusasteraan Bandingan Malaysia.

Downloads

Published

2010-11-30

How to Cite

Saludin, M. R. (2010). Pantun Pewaris Adat. Jurnal Peradaban Melayu, 6, 82–97. Retrieved from https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPM/article/view/3837