Puisi Melayu Tradisional

Authors

  • Mohd Rosli Saludin Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia

Keywords:

Puisi Melayu Tradisional, Tradisi, Lisan, Tulisan, Kesusasteraan Melayu

Abstract

Kajian ini adalah tentang puisi Melayu tradisional yang telah diamalkan sejak dari dahulu sehinggalah kini. Puisi ini juga adalah menggunakan bahasa dan hati nurani yang menyentuh rasa. lanya disusun menggunakan bahasa yang cukup indah dan menggambarkan pancaran masyarakat Melayu lama. Kajian ini menjelaskan puisi Melayu tradisional mengikut genrenya yang terdiri daripada teromba, mantera, pantun dan sebagainya. Puisi-puisi ini digubah dan menampilkan suasana masyarakat Melayu yang dilatari oleh kekayaan alam semulajadi. Kelahiran puisi ini adalah dalam bentuk terikat dan juga dalam bentuk bebas. Puisi yang terikat mempunyai ciri seperti irama, matra, rima, penyusunan baris dan rangkapnya. Manakala yang berbentuk bebas juga menarik seperti teromba, mantera, talibun dan juga seloka. Kedua-kedua bentuk ini saling menguatkan puisi Melayu tradisional.

Downloads

Download data is not yet available.

References

A. Samad Ahmad, 1974. Sejarah Kesusasteraan Melayu I dan Il. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Alwi Salim, 1983. Puisi Melayu. Petaling Jaya: Fajar Bakti.

Alisyahbana, Sutan Takdir, 1971. Puisi Lama. Petaling Jaya: Zaman Baru Ltd.

Dharmawijaya, 1994. Perbilangan Adat: Ditinjau daripada Segi Keindahan Bahasanya dalam Adat Merentas Zaman (pnyt) A. Samad Idris. Negeri Sembilan: Jawatankuasa Penyelidikan Budaya Negeri Sembilan.

Harun Mat Piah,1989. Puisi Melayu Tradisional: Satu Pembicaraan Genre dan Fungsi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hashim Awang, 1987. Glosari Mini Kesusasteraan. Petaling Jaya: Fajar Bakti.

Ismail Hamid, 1987. Perkembangan Kesusasteraan Melayu Lama. Petaling Jaya: Longman.

Md. Ali Bachik, 1989. Himpunan Puisi Klasik. Selangor: Marwilis Publisher & Distributors.

Mohd Yusof Md Nor, 1985. Rampaisari Puisi Warisan. Petaling Jaya: Fajar Bakti.

Mohd Taib Osman, 1975. Warisan Puisi Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhd Mansur Abdullah, 1988. Pengantar Kesusasteraan Melayu Lama. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.

Rahman Shaari, 1992. Lukisan Zaman. Shah Alam: Marwilis Publisher and Distributors.

Senu Abdul Rahman, 1973. Revolusi Mental. Kuala Lumpur: Utusan Melayu.

Zainal Abidin Ahmad (Zaba), 1965. Ilmu Mengarang Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Downloads

Published

2013-11-27

How to Cite

Saludin, M. R. (2013). Puisi Melayu Tradisional. Jurnal Peradaban Melayu, 8, 1–13. Retrieved from https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPM/article/view/3227