Kearifan Lokal Menerusi Legasi Generasi Tokoh Seni Kraf Tekat Perak: Kajian Kes Terhadap Karya-Karya Marziah binti Abu Kassim

Authors

  • Harozila Ramli Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Tajul Shuhaizam Said Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Hazwan Chan Heng Aik Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Muhammad Fahmi Esham Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Siti Salwa Jamaldin Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Roslaili Anuar Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Mariyati Mohd Nor Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi MARA, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/peradaban.vol18.1.1.2023

Keywords:

Kearifan Lokal, Generas, Seni Tekat, Seni Kraf Warisan, Kreativiti

Abstract

Kajian ini memfokuskan kepada kearifan lokal pengkarya seni kraf tekat Perak iaitu Mardziah binti Abu Kassim yang merupakan waris sulung Adiguru Hajah Azizah dalam seni kraf tekat di negeri Perak. Kajian ini adalah untuk mengangkat identiti generasi yang memartabatkan seni tekat melalui hasil kreativiti seterusnya memperkenalkan kepelbagaian seni kraf warisan Melayu di persada dunia. Kaedah kualitatif dengan pendekatan kajian kes iaitu menerusi temu bual bersama Mardziah Abu Kassim dan menganalisis artifak seni telah membuktikan bahawa kemahiran dan kreativiti beliau mampu menghasilkan suatu idea baharu terhadap keindahan seni kraf tekat. Kemahiran dan kepakaran individu membuktikan bahawa seni warisan kraf tekat ini wajar diteruskan secara turun temurun. Daya kreativiti dan kemahiran Mardziah Abu Kassim terus berkembang dari semasa ke semasa dengan penglibatan berkolaborasi bersama pereka terkenal seperti Rizman Ruzaini dan Jimmy Choo. Hasil sentuhan dan kombinasi idea telah memberi nafas baru dalam bidang fesyen dan tekstil melalui adaptasi kesan tekatan ke atas kepelbagaian jenis fabrik. Penggunaan benang emas dan benang perak pada motif flora dan geometrik pada permukaan kain baldu dihasilkan dengan ketelitian tinggi dan halus dapat menonjolkan timbulan garisan yang membentuk motif tekat. Hasil idea ini telah berjaya menampakkan kombinasi idea yang mempunyai nilai estetika yang tinggi. Jelaslah bahawa kejayaan dan pencapaian Mardziah mampu setanding dengan tokoh kraf tempatan yang lain dan memberi sumber inspirasi kepada generasi masa kini. Ilmu kearifaan lokal menerusi legasi adiguru tekat ini sewajarnya dapat dimanfaatkan kepada khalayak agar senikraf tekat warisan tidak pupus dan dilupakan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abd. Rasid Ismail. (2014). Alam Sebagai Motif Kraftangan Fabrik Melayu Tradisi. Penerbit Universiti Teknologi Mara.

Abdullah Yusuf, Mohd Nor, Mohd Roslan & Abdul Hamid, Faisal @ Ahmad Faisal. (2011). Islamic art. World Congress for Islamic History and Civilization, 10-11 Oktober 2011.

Arba’iyah Ab. Aziz. (2018). Simbolisme dalam motif songket Melayu Terengganu: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Azrai Hj. Abdullah. (2018). My Journey Into Perak: Mining the state history. Institut Terjemahan dan Buku Malaysia.

Buyong Adil. (2020). Sejarah Perak, Siri Sejarah Nusantara. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Haziyah Hussin. (2006). Motif alam dalam batik dan songket Melayu.

Perpustakaan Negara Malaysia. Herbert Read. (1946). The Meaning of Art. Faber.

Muhammad Afandi Yahya. (1995). Simbolisme dalam seni bina Melayu Kelantan. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nor Asyikin Mat Hayin. (2017, Ogos). Dimuat turun daripada: https://www.hmetro.com.my/nuansa/2017/08/252547/tangan-emas-nenek

Norwani Md. Nawawi. (2016). Ikat Limar: The Ancient Malay Textile. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Othman Lebar. (2018). Penyelidikan kualitatif pengenalan kepada teori dan metode edisi kedua. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Paul, J., Kleinhammer, J., & Flowler, Kathleen. (2009). Qualitative Research Methods. Love Publishing Company.

Siti Zainon Ismail. (1995). Getaran Jalur dan Warna. Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Siti Zainon Ismail. (2018). Reka bentuk kraf tangan Melayu tradisi: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Suhana Sarkawi. (2017). Jejak Sulaman Kelingkan di Malaysia dan Indonesia. Jurnal Pengajian Melayu, Jilid 28: 88-209.

Syed Ahmad Jamal. ed. (2007). The Encloyclopedia of Malaysia, Volume 14, Craft and The Visual Arts, (Siti Zainon Ismail (ed.) in Textiles and Embroidery). Archipelago Press.

Downloads

Published

2023-06-25

How to Cite

Ramli, H., Said, T. S., Aik, H. C. H., Esham, M. F., Jamaldin, S. S., Anuar, R., & Mohd Nor, M. (2023). Kearifan Lokal Menerusi Legasi Generasi Tokoh Seni Kraf Tekat Perak: Kajian Kes Terhadap Karya-Karya Marziah binti Abu Kassim. Jurnal Peradaban Melayu, 18(1), 1–11. https://doi.org/10.37134/peradaban.vol18.1.1.2023