Penggunaan Kata Emotif dalam ucapan Hari Kebangsaan oleh Perdana Menteri Malaysia

Authors

  • Aminnudin Saimon International Islamic University Malaysia, Selangor, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/pendeta.vol13.2.3.2022

Keywords:

Bahasa emotif, perutusan hari kebangsaan, Perdana Menteri, Model Penilaian

Abstract

Bahasa emotif ialah pilihan kata yang digunakan untuk membangkitkan emosi dan bertujuan untuk menimbulkan kesan (tindak balas emosi) kepada khalayak. Perkataan yang digunakan boleh berbeza bagi menimbulkan reaksi yang berbeza dalam kalangan khalayak. Sehubungan itu, kajian ini dijalankan adalah untuk melihat sejauh mana penggunaan kata emotif dalam perutusan hari kebangsaan oleh Perdana Menteri Malaysia. Objektif kajian ini adalah untuk menganalisis kata emotif menggunakan Model Penilaian Martin & White (2005). Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif yang memanfaatkan Model Penilaian Martin & White (2005) sebagai landasan teori. Data diperoleh daripada teks ucapan perutusan Perdana Menteri Malaysia yang ke-7 hingga kini, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tan Sri Muhyidin Yassin dan Dato Sri Ismail Sabri Yaakob. Teks ucapan hanya berfokuskan ucapan perutusan hari kebangsaan. Hasil dapatan menunjukkan setiap Perdana Menteri menghasilkan pelbagai strategi penggunaan bahasa emotif dalam mengeksploitasi emosi rakyat antaranya bahasa emotif pencapaian, kesyukuran dan kesedihan. Selain itu, Perdana Menteri juga mengeksploitasi emosi rakyat supaya ideologi yang dibawa dapat mempengaruhi dan diterima rakyat.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abd. Ganing Laengkang, Rohaidah Haron dan Ab Razak Ab Karim. (2019). Lakuan Ekspresif Tun Dr. Mahathir: Kajian Kes Terhadap 40 Artikel Chedet.cc. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 4, Issue 5. Page 19 – 27.

Absattar. A., Mambetova. M. dan Zhubay. O. (2022). The Potential Of Emotive Language To Influence The Understanding Of Textual Information In Media Coverage. Humanities & Social Sciences Communications.

Abdul Halim Ali dan Abdul Malik. (2021). Ciri-Ciri Bijaksana Bendahara Tun Perak dalam Pembentukan Model Kepimpinan Berintegriti. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature. Vol. 12. No. 1 (2021). Pg. 26 – 39.

Azhar Md. Sabil, Abdul Rasid Jamian, Shamsuddin Othman, Rozita Radiah Said, Tajularipin Sulaiman dan Zarien Nurlieyana Aminuddin. (2021). Penerapan Kemahiran Insaniah Bagi Domain Afektif Kemahiran Komunikasi, Sepanjang Hayat, Sosial dan Kepimpinan untuk Kemenjadian Siswa Universiti. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature. Vol. 12. No. 1. Pg. 105 – 119.

Crabtree. C. Golder, M. Gschwend, T dan Indridason, I. H. (2019). Its Not Only What You Say, It’s How You Say It: The Strategic Use of Campaign Sentiment. Political Science Research and Methods. Vol. 2. No. 1. Pg. 50 – 105.

Gschwend, T. (2019). Its Not Only What You Say, Its Also How You Say It: The Strategic Use of Campaign Sentiment. The Journal of Politics.

Halliday, M. A. K. (1994). An Introduction to Functional Grammar. Oxford: Oxford University Press.

Hamdi Khalis Kadri, Nidana Yahya dan Farahnaz Khalib. (2020). Emotive Language in Online News: The Case of Awani News Channel. E-Jurnal Bahasa dan Linguistik.Vol. 2. No. 2.

Rahardi. R. K. (2020). Variasi Maksud Kata Emotif “Wela” dalam Bahasa Jawa: Perspektif Sosiopragmatik. RANAH: Jurnal Kajian Bahasa. Vol. 9. No. 2. Pg 246 – 259.

Macagno, F. dan Walton, D. (2014). Emotif Language in Argumentation. New York: Cambridge University Press.

Martin, J. R. dan White, P. R. R. (2005). The Language of Evaluation: Appraisal in English. London. Palgrave Macmillan.

Mohd. Asyraf Mohd. Farique dan Mohd. Aiman Mohd. Fauzi. (2021). Implikasi Pandemik COVID-19 Terhadap Ekonomi Global dan Ekonomi Malaysia. IJISTRA: International Journal of Interdisciplinary & Strategic Studies. Vol. 2, No. 2.

Norwati Mohd. Zain dan Hishamudin Isam. (2019). Emoji dan Ekspresi dalam Kalangan Komuniti Siber. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature. Vol. 10 (2019). Pg. 12 – 23.

Siti Norashikin Mohd Khalidi dan Nor Azuwan Yaakob. (2018). Bahasa Figuratif Sebagai Wahana Penjelasan Unsur Emotif. Jurnal Bahasa. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur.

Tsitsanoudis-Mallidis, N. (2018). Emotive Language. INTERFACE: Journal of European Languages and Literature. Issue 6.

Tsitsanoudis-Mallidis, N., dan Derveni, E. (2018). Emotive Language: Linguistic Depictions Of The Three Year-Old Drowned Refugee Boy In The Greek Journalistic Discourse. INTERFACE: Journal of European Languages and Literatures, Vol 6, No 1.

Tuan Siti Nurul Suhadah Tuan Adnan dan Mohd Firdaus Che Yaacob. (2020). Akal Budi dalam Naratif Lisan Penduduk Kota Bharu, Kelantan: Satu Penelitian Kemasyarakatan. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature. Vol. 11. No. 2 (2020). Pg. 126 – 140.

Zahraa Adnan Fadhil. (2021). Emotive Language in Political Discourse: A Linguistic Study. Multicultural Education. Volume 7, Issue 10, 2021.

Downloads

Published

2022-12-21

How to Cite

Saimon, A. (2022). Penggunaan Kata Emotif dalam ucapan Hari Kebangsaan oleh Perdana Menteri Malaysia. PENDETA, 13(2), 25–40. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol13.2.3.2022

Issue

Section

Articles