Gaya Hidup Digital Menerusi Teknologi Mobiliti

  • Aznan Omar
  • Mohd Fauzi Sedon
Keywords: Gaya Hidup Digital, Teknologi Mobiliti, Instalasi

Abstract

Kertas kerja ini mengkaji perhubungan antara manusia dan teknologi mobiliti serta permasalahan pengisian makna dalam Seni Arca melalui pendekatan instalasi.
Teknologi mobiliti merupakan satu keperluan hari ini. Alat komunikasi telah menjadi multi fungsi, seperti adanya kemudahan paparan skrin dari laman sesawang, aplikasi laman sosial, instagram, permainan peranti mobil, muat turun video, televisyen interaktif, pengiklanan maya dan majalah elektronik yang menjelaskan gaya hidup moden masa kini.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-05-01
How to Cite
Omar, A., & Sedon, M. F. (2019). Gaya Hidup Digital Menerusi Teknologi Mobiliti. KUPAS SENI: Jurnal Seni Dan Pendidikan Seni, 2. Retrieved from https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JSPS/article/view/2223

Most read articles by the same author(s)