Nilai-Nilai Melayu Dalam Pendidikan

Authors

  • Omar Md Hashim Persatuan Sejarah Malaysia

Keywords:

Nilai-Nilai, Pendidikan, Melayu, Pemikir, Budaya

Abstract

Pendidikan dalam masyarakat Melayu tradisional terdapat di istana dan kraton dan tertumpu khas kepada anak-anak raja dan bangsawan. Di sini mereka diajar membaca dan menulİs, bahasa dan adat istiadat Istana, mengaji Quran di bawah seorang alim dan juga ilmu keperwiraan seperti bersilat, memanah dan menunggang kuda. Khasnya bagi bakal raja, dia diletak di bawah asuhan Mamanda Bendahara yang mempunyai ikatan persaudaraan dengan keluarga di raja, bijaksana, berpengalaman, dikatakan lubuk akal tepian İlmu. Mereka belajar dan bermain dalam kumpulan mereka sahaja dan sudah ditanamkan idea bahawa mereka akan menjadi pemimpin negeri.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abang Yusuf Puteh. 1996. The Malay Mind. Kuching: Shorba Publications.

2001.Ma/ay Humour. Kuching: Shorba Publications.

Abd. Rahman Al-Ahmadi (ed.). 1994. Syair Siti Zubaidah Perang China; Perspektžf Sejarah. Kuala Lumpur: PNM.

Adnan Hj. Awang. 1998. Za'ba dan Melayu. Kuala Lumpur: Berita Publication.

Aminuddin Baki (Pengerusi). 1960. Penyata Jawatankuasa Menyiasat Keputusan Masuk Sekolah Menengah Bagi Murid-murid Sekolah Kebangsaan Kementerian Pendidikan (tidak diterbitkan).

Asrul Zamani. 2002. The Malay Ideals. Kuala Lumpur: Golden Books Centre.

Bakri Musa, M. 1999. An Education System Worthly of Malaysia. Kuala Lumpur: Strategic Information Research.

1999. The Malay Diallema Revisited. Merantau: Gilvoy USA.

Just Faaland, Parkinson, Rais Saniman. 2003. Growth and Ethnic Inequality; Malaysia's New Economic Policy. Kuala Lumpur: Utusan Publications.

Kamarudin Jaffar (ed.). 1993. Wawasan 2020. Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar.

Kementerian Pendidikan Malaysia. 1990. Rancangan Malaysia ke-4 Kajian Semula Dasar Ekonomi Baru selepas 10 tahun. Kuala Lumpur.

1999. The Malay Dialiema Revisited. Merantau: Gilvoy USA.

Mahathir Mohamad. 1982. Dilema Melayu. Kuala Lumpur: Federal Publications.

Mukhriz Mahathir (ed.). 2003. Malaysia 's New Economic Policy: An Ovepview. Utusan Pub.

Murad Md Noor (Pengerusi). 1973. Kajian Keciciran (Dropout Report). Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Omar Md Hashim. 1999. Pengisian Misi Pendidikan, edisi 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Tun Sri Lanang. 1950. Sejarah Melayu. Singapore: Malaya Publishing House.

Downloads

Published

2003-11-25

How to Cite

Md Hashim, O. (2003). Nilai-Nilai Melayu Dalam Pendidikan. Jurnal Peradaban Melayu, 1, 27–53. Retrieved from https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPM/article/view/3276